چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : فریناز
نام خانوادگی : هوشیار
پست الکترونیک : hooshyar_farinaz@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی تاريخ اصفهان ايران 1366
کارشناسی ارشد تاريخ تهران مرکز ايران 1371
دکتری تاريخ علوم و تحقيقات تهران ايران 1385


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 تاريخ صدر اسلام دکترا
2 سازمانهاي اداري در تمدن اسلامي- تاريخ ايران بر اساس روايات ملي- فرهنگ و تمدن ايران و اسلام-اروپا در قرون وسطي کارشناسي - کارشناسي ارشد
3 تاريخ تشيع دکترا
4 تاريخ شبه جزيره عربستان قبل از اسلام دکترا
5 تاريخ انديشه هاي سياسي در اسلام کارشناسي ارشد تاريخ اسلام
6 تاريخ انديشه در اسلام کارشناسي ارشد فرهنگ و تمدن اسلامي
7 تاريخ ايران بر اساس روايات ملي تاريخ ايران قبل از اسلام
8 تاريخ ايران از سقوط امويان تا پايان عباسيان کارشناسي ارشد تاريخ ايران
9 تاريخ قرون وسطي کارشناسبي ارشد تاريخ جهان
10 هنر ومعماري اسلامي کارشنا سي
11 تاريخ سلجوقيان کارشناسي
12 تاريخ غوريان و خوارزمشاهيان کارشناسي
13 مباني جامعه شناسي کارشناسي جغرافيا و حقوق
14 کليات جغرافيا کارشناسي
15 متون تاريخي به زبان عربي کارشناسي
16 تاريخ فرهنگ 1 کارشناسي جغرافيا
17 فرهنگ و تمدن اسلامي کارشناسي ارشد و کارشناسي
18 بررسي سازمانهاي اداري در تمدن اسلامي کارشناسي ارشد تاريخ تمدن
19 هنر در تمدن اسلامي کارشناسي تاريخ جهان
20 فرهنگ و تمدن ايران و اسلام (عمومي) کارشناسي
21 سيره علوي کارشناسي ارشد اسلام
22 تاريخ اموي و عباسي کارشناسي ارشد اسلام
23 تاريخ اسلام از 41 تا 227 کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 تاريخ ايران -تاريخ اسلام- فرهنگ و تمدن اسلامي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 بررسي تحليلي روابط سياسي ساسانيان با روم از آغاز تا خسرو انوشيروان- |ژوهشهاي علوم انساني 92 21 85-103
2 شهرسازي در زمان شاپور اول پژوهشهاي تاريخي 92 29 201-214
3 تبيين و تحليل مولفه هاي رفتار اقتصادي امويان در خراسان و ماورالنهر مجله تاريخ 1400 16-60 210-236
4 تاثير شکل گيري مناظرات در مشروعيت يابي خلفا در عصر اول عباسي 0232- 132) مطالعات تاريخي جهان اسلام 1400 9-18 62-81
5 تجليل و تبيين رويکرد پيامبر در انتخاب فرماندهان عصر نبوي مطالعات تاريخ جنگ 1399 4-2-1 53-74
6 بررسي تطبيقي اصلاحات نظامي خسروانوشيروان در شاهنامه و منابع تاريخ نگارانه ي اسلامي فضل نامه تاريخ 1399 15-58 57-86
7 سياست مالي و اداري پيامبر اسلام در مدينه و زمينه هاي شکل گيري بيت المال پژوهشهاي علوم انساني 1392 17 83-97
8 بررسي نظام مالياتي عصر ساساني مجله پژوهشهاي علوم انساني 1391 14 75-89

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بررسي تسامح و مدارا امام علي (ع) در نبردهاي نظامي جمل -صفين و نهروان) نخستين همايش ملي تسامح و مدارا در فرهنگ ايران و اسلام دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
2 تاملي بر رويکرد تسامح گرايانه ائمه در برخورد با همسرانشان نخستين همايش ملي تسامح و مدارا در فرهنگ ايران و اسلام دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
3 سيري در نمادهاي قراني مسکوکات عصر اسلامي(يکم تا 656 هجري) جايگاه و منزلت قران کريم در هنر اسلامي تهران دانشگاه تربيت مدرس 1391
4 ماليات اسلامي وkقش آن در توسعه شهرهاي اسلامي با تکيه بر سيره مالي پيامبر شهر اسلامي شهرداري اصفهان 1391
5 سيري در چگونگي تامين و نگهداري آب در ايران هفته پژوهش دانشگاه آزاد واحد نجف آباد 85

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 بززسي زندگيآ آيت الله فيروزآبادي مجری مرکز پژوهشها و تحقيقات صدا و سيما مرکز تهران برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مسئول امور برنامه ها- مسئول امور تحصيلات تکميلي دانشکده ادب 1367
2 داوري مقالات مجله پژوهشهاي تاريخي 1391
3 دبير اجرايي همايش تسامح و مدارا در فرهنگ ايران و اسلام 1395