چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مجتبی
نام خانوادگی : کلاهدوزان
پست الکترونیک : kolahdoozan@pmc.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مکانيک- ساخت و توليد آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1382
کارشناسی ارشد مکانيک- ساخت و توليد تبريز ايران 1384
دکتری مکانيک- طراحي کاربردي آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ايران 1391


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 ميکرو الکترومکانيک (MEMS) - ساخت سازه هاي ميکروني
2 نانوالکترومکانيک (NEMS)
3 لايه نازک (پوشش دهي در مقياس نانو)
4 چسبندگي بين سطوح ميکرو/نانو
5 نيروي فعل و انفعالات بين سطوح در مقياس ميکرو/ نانو
6 ماشينکاري (زمينه فرعي)
7 اتومکانيک (علاقه پژوهشي)


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Comparison of the adhesion forces in single and double‐layer coatings on the MEMS surfaces by JKR and DMT models Surface and Interface Analysis 2020 52-1- 34-41
2 Experimental investigation of the adhesion force of single and double‐layer coatings on MEMS surfaces Surface and Interface Analysis 2019 51-4 419-426
3 Investigating the effect of varying coating thickness on the surface roughness and adhesion forces of MEMS surfaces utilizing a theoretical and experi Applied Surface Science 2019 481 531-539
4 Modeling the micro-scale static friction coefficient of the MEMS silicon surfaces affected by Ag and Au deposition using the thermal evaporation metho Journal of Adhesion Science and Technology 2018 33 1-16
5 Experimental and Numerical Investigation of the Arms Displacement in a New Electrothermal MEMS Actuator International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology 2017 10-2 71-81
6 Experimental investigation of the effect of grooves cut over the piston surface on the volumetric efficiency of a radial hydraulic piston pump International Journal of Fluid Power 2017 18-3 181-187
7 A novel model for the effect of geometric properties of micro/nanoscale asperities on surface adhesion INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES 2014 48 280-287
8 Finite Element Investigation and Optimization of Tool Wear in Drilling Process of Difficult- to-Cut Nickel-Based Superalloy using Response Surface International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology 2014 7-2 67-76
9 مروري بر فرزكاري با روش حداقل مقدار روانكاري با استفاده از روغن هاي گياهي فصلنامه تحقيقات مكانيك كاربردي 1396 9-3 50-59
10 عملکرد تجهيزات سيستم‌هاي ميکرو الکترومکانيکي در فضا فصلنامه تحقيقات مكانيك كاربردي 1395 8-2 23-27

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 مروري بر مدلهاي تئوري و تجربي مورداستفاده در ارزيابي نيروهاي چسبندگي سطوح ميکروني سيزدهمين کنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران دانشگاه هرمزگان 1395
2 فرآيند هاي ساخت در ميکرو، ميکروفرم دهي، ميکرو هيدروفرمينگ و بهبود خواص توسط پرس ايزواستاتيک سرد اولين کنفرانس ملي مهندسي مکانيک و مکاترونيک ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد 1395
3 آناليز حساسيت عوامل تاثيرگذار بر حرکت ارتعاشي ميکروتيرک پيزوالکتريک با ناپيوستگي هندسي اولين کنفرانس ملي مهندسي مکانيک و مکاترونيک ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد 1395
4 آناليز حساسيت عوامل تاثيرگذار بر نيروي فشردگي سيال در حرکت ارتعاشي ميکروتيرک پيزوالکتريک با ناپيوستگي هندسي اولين کنفرانس ملي مهندسي مکانيک و مکاترونيک ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد 1395
5 آناليز حساسيت عوامل تاثيرگذار بر نيروي هيدروديناميکي سيال در حرکت ارتعاشي ميکروتيرک پيزوالکتريک با ناپيوستگي هندسي اولين کنفرانس ملي مهندسي مکانيک و مکاترونيک ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد 1395
6 آناليز حساسيت توان خروجي از لايه پيزوالکتريک ميکروتير خود اندازه گير اولين کنفرانس ملي مهندسي مکانيک و مکاترونيک ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد 1395
7 بررسي تاثير ابعاد هندسي ميکروتير پيزوالکتريک دولايه بر جريان خروجي از لايه پيزوالکتريک مرتعش اولين کنفرانس ملي مهندسي مکانيک و مکاترونيک ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد 1395
8 مدل سازي جريان و توان خروجي از لايه پيزوالکتريک در حالت خود اندازه گير کوپله با پل وتسون اولين کنفرانس ملي مهندسي مکانيک و مکاترونيک ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد 1395
9 تحليل استاتيکي تيرک يک سر گيردار و دو سر مفصل پيزو الکتريک تحت بارگذاري هاي مختلف اولين کنفرانس ملي مهندسي مکانيک و مکاترونيک ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد 1395
10 شبيه سازي حرکت ارتعاشي ميکروتيرک پيزوالکتريک ميکروسکوپ نيروي اتمي در برهم کنش با سيال سومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در برق، مکانيک و مکاترونيک دانشگاه صنعتي مالک اشتر 1394
11 اثرات آب برروي رفتار و خواص سيليكون مورد استفاده در ساختار سيستم هاي الكترو مكانيكي (MEMS) کنفرانس سراسري مهندسي مکانيک ايران شيراز 1392

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 بررسي تجربي اثر لايه‌نشاني Au و Ag به روش تبخير حرارتي بر پارامترهاي زبري سطوح سيليکون به کار رونده در MEMS مجری درون دانشگاهی
2 بهينه سازي متغيرهاي تأثيرگذار بر فرآيند سوراخکاري سوپر آلياژها با استفاده از نتايج عملي به دست آمده از ديناموتور و نتايج تحليل المان محدود حاصل از نرم افزار DEFORM-3D به کمک شبکه ي عصبي مجری دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت
1 ساخت ميكروگريپر الكتروترمال با سطوح چسبندگي بسيار كم ایران 1396

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 پژوهشكده شهيد رضايي دانشگاه صنعتي شريف طراحي و ساخت خودروي هيبريدي آرياسب 1390
2 پژوهشكده شهيد رضايي دانشگاه صنعتي شريف طراحي و ساخت موتورسيكلت الكتريكي رخش 1392
3 پژوهشكده شهيد رضايي دانشگاه صنعتي شريف طراحي و ساخت موتورسيكلت الكتريكي رهوار 1392
4 دانشگاه تبريز رتبه اول فارغ التحصيلي مقطع کارشناسي ارشد 84
5 استاندار اصفهان مهندس برگزيده سال 90 جشنواره روز ملي مهندس اصفهان- در بخش اساتيد برتر: مهندسي مکانيک 90
6 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد استاد نمونه واحد 91

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 دبير اجرايي دومين کنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد 1387
2 مدير داخلي مجله فرآيندهاي نوين در ساخت و توليد 1388
3 مدير گروه کارشناسي ناپيوسته مهندسي مکانيک 1388
4 مدير گروه مجموعه مهندسي مکانيک- ساخت و توليد 1389
5 دبير اجرايي سومين کنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد 1390
6 رييس دانشکده فني و مهندسي 1392
7 مدير مسوول مجله Modern Processes in Manufacturing and produc 1396