چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مهکامه
نام خانوادگی : لوافی
پست الکترونیک : MahkamehLavafi@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی - - - -
کارشناسی ارشد معماري آزاد اسلامي واحد خوراسگان ايران ۱۳۸۳
دکتری معماري آزاد واحد علوم-تحقيقات تهران ايران ۱۳۸۹


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 آشنايي با معماري اسلامي
2 آشنايي با تاريخ معماري جهان
3 انسان، طبيعت، معماري
4 آشنايي با معماري معاصر
5 طراحي معماري 2
6 طراحي معماري 1
7 هندسه کاربردي
8 معماري اسلامي-معماري جهان-معماري مغاصر-مباني نظري معماري- مقدمات طراحي و دروس طرح معماري کارشناسي- روانشناسي محيطي و طرح معماري کارشناسي ارشد کارشناسي و کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 مطالعات تطبقي - تاريخي هنر و معماري ايراني اسلامي (بررسي موردي :باغ شهرهاي ايران در عصر صفوي)


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 شيراز : شهر باغ و غزل مجله بن ۱۳۸۹ ۸۲-۸۳ ۷۵-۹۷
2 معماري پايدار آبادي - - ۶-۱۲
3 باغهاي پادشاهي اشرف و فرح آباد بن - - -
4 اسناد باغهاي سلطنتي دوره صفويه در ساري نما - - -

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بازشناسي چگونگي کاربرد تزيينات در معماري در راستاي ‍‍پاسخ دهي به نيازهاي زيستي-عصبي همايش ملي معماري و شهرسازي انسان گرا قزوين ۱۳۹۲

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه معماري ۹۰