مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی


مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. سعید صابری, محسن حسنی حسنی, , "بررسي تجربي و عددي اتصالات کلينج در ورق هايفولادي با پوشش محافظ در برابر خوردگي ", بيست و سومين همايش سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ايران, دانشگاه صنعتي امير کبير تهران, 1394
    Status: Available PDF
2. سعید صابری, محسن حسنی حسنی, رضا افشار نیا, , "بررسي تجربي تاثير پوشش سطحي بر استحکام اتصالات کلينچ", ISME بيست و سومين همايش سالانه بينالمللي مهندسي مکانيک ايران، 2015, دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران, 1394
    Status: Available PDF