سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق - قدرت صنعتي اصفهان ايران 1392
کارشناسی ارشد مهندسي برق - قدرت صنعتي اصفهان ايران 1383
کارشناسی مهندسي برق - الکترونيک صنعتي اصفهان ايران 1380

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مسؤل پروژه و طراح در پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتي اصفهان پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات 1383 1386
مسؤل پروژه و مهندس توسعه در شرکت فولاد مبارکه شرکت فولاد مبارکه اصفهان 1386 1394

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 توربينهاي بادي
2 انرژي هاي تجديد پذير
3 درايوهاي الکتريکي
4 الکترونيک قدرت