طرحهای پژوهشی

1. سیدعلی اصغر دادگر عطامحمد رادمنش نعمت اله فردین پور , "تحليل برخي از ابيات منتخب شعراي پارسي گو در نعت پيامبر (ص)", تاریخ تصویب طرح :1383/03/20, تاریخ خاتمه :1384/04/25
2. عطامحمد رادمنش , "قرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني ، فلسفي و نجومي ، گلشن راز شيخ محمود شبستري با تكيه بر مفاتيح العجاز في شرح گلشن راز شيخ محمد لاهيجي ", تاریخ تصویب طرح :1381/12/01, تاریخ خاتمه :1385/01/23