جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
جشنواره انتخاب کتاب معلم، سوگنامه فرود از شاهنامه فردوسي 1382 وزارت آموزش و پرورش
استاد و پژوهشگر برتر 1386 استاندار اصفهان- ستاد بزرگداشت هفته پژوهش استان اصفهان
پيشکسوت نمونه استاني 1387 استاندار اصفهان
پژوهشگر برتر علوم انساني 1391 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
لوح تقدير - بيست و يکمين دوره مسابقات قرآن و عترت، بخش کتبي رشته ترجمه و تفسير قرآن کريم 1394 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد