دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 كشف الاسرار
2 بوستان سعدي
3 تاريخ بيهقي، كارشناسي ارشد
4 تحقيق در دستور زبان فارسي، ارشد
5 فارسي عمومي كارشناسي
6 گلستان سعدي كارشناسي
7 گلستان سعدي كارشناسي
8 مرصادالعباد كارشناسي
9 سياست نامه كارشناسي
10 كشف الاسرار كارشناسي
11 غزليات شمس كارشناسي
12 مثنوي كارشناسي
13 روش تحقيق و مرجع شناسي كارشناسي ارشد
14 تاريخ بيهقي كارشناسي ارشد
15 تحقيق در دستور تاريخي و تطبيقي دكتري
16 تحقيق در تحول زبان فارسي دكتري
17 آثار غنايي غير منظوم دكتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 دستور تاريخي و تطبيقي دستور زبان فارسي ميانه - تاريخ زبان فارسي - سبك شناسي بهار
2 تحقيق در متون نثر فارسي مقامات حميدي - راحه الصدور - نفثه المصدور - تاريخ وصاف - درّه ي نادره
3 تحقيق در تحول زبان فارسي تاريخ زبان فارسي - دستور تاريخي زبان فارسي - دستور زبان فارسي 2 - مباني زبان شناسي - دستور فارسي 1
4 آثار غنايي غير منظوم داراب نامه طرسوسي - داراب نامه بي غمي - طوطي نامه نخشبي - سمك عيار

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يكشنيه حضور 8 الي 16 -
دوشنيه بوستان سعدي - خاقاني و نظامي 8 الي 16 -
سه شنبه دستور زبان فارسي 8 الي 16 -
چهارشنبه تحقيق در متون نثر فارسي- دكتري 8 الي 16 -