مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. فیروز نجفی, حسین مسعودنیا, سید جواد امام جمعه‌زاده, حمید نساج, "نقش و جايگاه گروه‌هاي شيعه در ساختار سياسي عراق پس از فروپاشي (2015 ـ 2003)", فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي, Vol 14-48, 1396, PP.91-108
    Status: Unavailable PDF
2. فیروز نجفی, حسین مسعودنیا, سیدجواد امام‌جمعه‌زاده, حمید نساج , "فدراليسم و مثلث قدرت (شيعيان، کردها و سني‌ها) در ساختار سياسي عراق نوين", فصلنامه جستارهاي سياسي معاصر, Vol 7-1-1, 1395, PP.161-183
    Status: Unavailable PDF
3. مسعود محمودي, فيروز نجفي, "بررسي اثر آموزش هوش هيجاني بر مهارتهاي ارتباطي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد", فصلنامه روشها و مدلهاي روان شناختي, Vol 2-8, 1391, PP.33-51
    Status: Unavailable PDF
4. فيروز نجفي, "بررسي تاريخي پيدايش رژيم صهيونيستي و تأثيرپذيري مبارزان فلسطيني از انقلاب اسلامي ايران", فصلنامه پژوهشنامه تاريخ, Vol 6-21, 1390, PP.131-159
    Status: Unavailable PDF
5. فيروز نجفي, "رابطه ايران با سازمانهاي جهاني بين المللي", ماهنامه معارف, Vol 68, 1388, PP.18-22
    Status: Unavailable PDF
6. فیروز نجفی, "تأثير انقلاب اسلامي بر جنبش شيعيان عراق", فصلنامه پژوهشنامه تاريخ, Vol 3-10, 1387, PP.1-23
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. بهرام آريامنش, فيروز نجفي, , "تبيين بحران هاي ژئوپليتيكي در جهان اسلام ( مورد مطالعه بحران هاي خاورميانه)", دومين كنفرانس بين المللي علوم اسلامي، حقوق و مطالعات ديني, موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي, 1398
    Status: Unavailable PDF
2. بهرام آريامنش, فيروز نجفي, , "تبيين بحرانهاي ژئوپليتيكي در جهان اسلام (مورد مطالعه بحران هاي خاورميانه)", دومين كنفرانس بين المللي علوم اسلامي ، حقوق و مطالعات ديني, شيراز, 1398
    Status: Unavailable PDF
3. يوسف انصاري, فيروز نجفي, , "بررسي سبك زندگي ايراني - اسلامي با تاكيد بر سخنان مقام معظم رهبري ايران", چهارمين كنفرانس ملي توانمندسازي جامعه در حوزه علوم انساني و مطالعات مديريت, تهران, 1397
    Status: Unavailable PDF
4. فيروز نجفي, , "حجاب", همايش هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1387
    Status: Unavailable PDF
5. فيروز نجفي, , "ارزش و مقام زن در اسلام ", همايش هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1386
    Status: Unavailable PDF
6. فيروز نجفي, , "نگاهي تاريخي به عضويت و روابط ايران با سازمانهاي جهاني ", همايش هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1386
    Status: Unavailable PDF
7. فيروز نجفي, , "دنيا گرايي از ديدگاه امير المؤمنين علي (ع)", همايش هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد , 1385
    Status: Unavailable PDF