مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. نسترن ملازاده, "Study of Lead Toxicity Mitigation in Soil in the Presence of Organic Matter", International Journal of Environmental Science and Development, Vol 6-7, 2015, PP.504-507
    Status: Unavailable PDF
2. نسترن ملازاده, "Composting: a new method for reduction of solid waste and wastewater", International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol 8, 2014, PP.311-317
    Status: Unavailable PDF
3. Nastaran Mollazadeh, "Metals health risk assessment via consumption of vegetables", International Journal of Agriculture and Crop Sciences, Vol 7-8, 2014, PP.433-436
    Status: Unavailable PDF
4. "Distribution of Mercury in Some Organs of Anzali wetland Common cormorant (Phalacrocorax carbo)", International proceeding of chemical, biological and environmental engineering), Vol 17, 2011, PP.190-194
    Status: Unavailable PDF
5. نسترن ملازاده, میثم میرسجادی, "تجمع فلزات سنگين در کبد و عضله سياه ماهي ( Capoeta capoeta ) رودخانه سرد ا ب رود استان مازندران و تأثير آن بر سلامت انسان", فصلنامه علمي پژوهشي اکوبيولوژ ي تالاب, Vol 8-29, 1395, PP.27-34
    Status: Unavailable PDF
6. نسترن ملازاده, "ارزيابي وضعيت کيفي رودخانه ماربر با استفاده از شاخص هاي زيستي و فون ماکروبنتوز", فصلنامه اکوبيولوژي تالاب, Vol 6-19, 1393, PP.47-56
    Status: Unavailable PDF
7. نسترن ملازاده, محبوبه نوذری, "بررسي تجمع جيوه در برخي بافت‌هاي اردک ماهي (Esox lucius) تالاب انزلي و ارتباط آن با طول بدن و جنسيت", Journal of wetland ecobiology, Vol 21, 1393, PP.49-58
    Status: Unavailable PDF
8. نسترن ملازاده, محبوبه نوذری, "بررسي تجمع جيوه در برخي بافت‌هاي اردک ماهي (Esox lucius) تالاب انزلي و ارتباط آن با طول بدن و جنسيت", فصلنامه اکوبيولوژي تالاب, Vol 6-21, 1393, PP.49-58
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. اشکان قلی پور, سیاوش کوراوند, نسترن ملازاده, , "مروري بر استفاده از مواد افزودني و ضايعات در تثبيت خاک", کنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيست, دانشگاه آزاد اسلامي- واحد قزوين, 1394
    Status: Available PDF
2. اشکان قلی پور, سیاوش کوراوند, نسترن ملازاده, , "پيشرفتهاي کاربردي زيست محيطي با استفاده از ژئوسنتتيک در محلهاي دفن زباله", کنفرانس ملي نقش عمران در اعتلاي دانش مهندسي , کرمانشاه - دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه , 1394
    Status: Available PDF
3. فرزاده بهارلویی, البرز حاجیان نیا, نسترن ملازاده, فاطمه کبیرپور, , "بررسي متدهاي فيزيکي شيميايي و زيستي بهسازي خاکهاي آلوده", اولين همايش ملي مهندسي عمران و محيط زيست, دانشگاه آزاد اسلامي واحدقزوين, 1394
    Status: Available PDF
4. , "کاهش زباله هاي جامد و فاضلابهاي شهري با استفاده از فرآيند نوين کمپوست سازي", ششمين همايش حفاظت از محيط زيست دستاوردها و مسووليتها, اتاق بازرگاني اصفهان, 1392
    Status: Available PDF
5. , "کمپوست سازي: فرآيندي نوين براي کاهش زباله هاي جامد و فاضلابها", First National Conference on Agriculture and Environment Sciences, شيراز, 1392
    Status: Available PDF
6. میثم جعفری, نيلوفر موذني, حامد حیدری, نسترن ملازاده, , "هيدرولوژي تالاب و حفاظت از تالابها", اولين همايش ملي آب، انسان ، زمين , اصفهان-دانشگاه آزاد اسلامي واحد دولت آباد, 1393
    Status: Unavailable PDF
7. , "اثرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نهادينه سازي گردشگري بيابان در نواحي روستايي بياباني", اولين همايش ملي گردشگري، جغرافيا و محيط زيست پايدار, دانشگاه بوعلي همدان, 1392
    Status: Available PDF
8. , "تفاوت مفهوم آزادي از ديدگاه غرب و انديشمندان اسلام با تاکيد بر انديشه امام حسين (ع)", همايش منطقه اي سبک زندگي امام حسين (ع)-دانشگاه آزاد واحد اهواز, اهواز, 1392
    Status: Available PDF
9. , "نقش ضايعات کشاورزي و باغباني در تصفيه پسابهاي صنعت آبکاري ( نمونه موردي: کروم)", First National Conference on Agriculture and Environment Sciences, شيراز, 1392
    Status: Available PDF
10. , "Metals health risk assessment via consumption of vegetables", First National Conference on Agriculture and Environment Sciences, شيراز, 1392
    Status: Available PDF
11. , "Origin and fate of heavy metal pollution in Zayandeh-rood River, Iran", Water , Koblenz, Germany , 2013
    Status: Unavailable PDF
12. , "Survey of Rivers Water Quality via Macrobenthos Community Case study: Zayandeh rood River", Water , Koblenz, Germany, 2013
    Status: Unavailable PDF
13. , "بررسي ميزان فلزات سنگين در آب، رسوب و عضله شاهميگوي آب شيرين", پنجمين کنفرانس تخصصي مهندسي محيط زيست, دانشگاه تهران- تهران, 1391
    Status: Available PDF
14. , "روشهاي جلب مشاركت مردم و بخش خصوصي در آموزش زيست محيطي و ارائه راهكارهاي ظرفيت سازي", پنجمين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست, دانشگاه تهران , 1391
    Status: Available PDF
15. , "قنات ابزاري مناسب براي مديريت آبهاي زيرزميني در مناطق بياباني- نمونه موردي : بم", اولين کنفرانس ملي مناطق بياباني, Iran-Najaf Abad, 1390
    Status: Available PDF
16. , "بررسي ميزان فلزات سنگين در برخي از اندامهاي باکلان بزرگ تالاب انزلي", IALE 2011, پکن چين, 2011
    Status: Available PDF
17. , "بررسي ميزان آلودگي خاک اطراف فولاد شهر به فلزات سنگين با استفاده از گل قاصدک( شاخص زيستي)", اولين کنفرانس منطقه اي آلاينده ها و محيط زيست, اهواز- دانشگاه آزاد, 1389
    Status: Available PDF
18. , "بررسي کيفيت رودخانه هراز با استفاده از برخي پارامترهاي فيزيکو شيميايي و شاخص زيستي بزرگ بي مهرگان کفزي", اولين همايش منطقه اي محيط زيست و آلاينده ها, اهواز, 1389
    Status: Available PDF
19. , "Distribution of Mercury in Some Organs of Anzali wetland Common cormorant (Phalacrocorax carbo)", 2nd International Conference on Environmental Engineering and Applications (ICEEA 2011) , ., Shanghai, China, 2011
    Status: Available PDF
20. , "بررسي كيفيت آب رودخانه هراز جهت آبياري و تعيين منابع آلوده كننده آب رودخانه.", نهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير، ايران كرمان, کرمان, 1386
    Status: Available PDF
21. , "بررسي شيوه هاي مختلف و ارائه راهكارهاي جلب مشاركت مردم، بخش خصوصي و NGO ها و ظرفيت سازي در مناطق مختلف در زمينه اجراي طرح تفكيك ازمبدا و بازيافت پسمان", سومين همايش ملي مديريت پسماند و جايگاه آن در برنامه ريزي شهري, وزارت کشور, 1385
    Status: Available PDF
22. , "Composting: a new method for reduction of solid waste and wastewater", First National Conference on Agriculture and Environment Sciences, شيراز, 1392
    Status: Unavailable PDF