کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
دوره اموزشي حرفه اي اسپيرومتري 1382/08/26 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان انجمن ريه ايران


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
کنگره بين المللي بيمارياهي عفوني و گرمسيري ايران 1381/12/09 دانشگاه علوم پزشکي تهران انجمن متخصصين بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
تشخيص و درمان سندروم متابوليک 1389/03/17 بيمارستان شهيد صدوقي اصفهان بسيج جامعه پزشکي استان اصفهان
سوختگي ها و جراحي پلاستيک 1384/08/19 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان سازمان بسيج جامعه پزشکي اصفهان
کنگره سراسري جراحي پلاستيک و سوختگي 1382/12/22 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
برنامه هاي مدون ويژه متخصصين چشم 1385/08/10 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
احيا قلبي ريوي پايه ويژه دندانپزشکان 1382/12/15 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
کنفرانس ريشه کني هليکوباکتري پيلوري 1389/05/21 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان