دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 سمينار -ترجمه-نگارش-خواندن و درک مفاهيم- روش تدريس تئوري ها- روش تدريس مهارتها-بررسي کتب- تدريس عملي-بررسي اثار ترجمه شده اسلامي-فنون مطالعه-دستور کارشناسي و کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يکشنبه -روان شناسي زبان -8-9:30 -
چهارشنبه تئوري هاي تدريس 8-9:30 9:40-11:10 دو گروه