چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Seyed Esmaeil
Last Name : Mohammadyan Yasouj
E-mail : sm7093370@yahoo.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Civil-civil IAUY Iran 2009
M.Sc Civil-Structure UTM Malaysia 2011
Ph.D Civil-Structure UTM Malaysia 2015


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 تحليل سازه ها 2 كارشناسي
2 طراحي سازه هاي بتني 1 كارشناسي
3 زبان تخصصي كارشناسي
4 تعمير و تقويت سازه ها كارشناسي ارشد
5 تكنولو‍ي عالي بتن كارشناسي ارشد
6 سازه هاي فولادي پيشرفته كارشناسي ارشد
7 سمينار و روش تحقيق كارشناسي ارشد
8 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته دكتري
9 زبان تخصصي پيشرفته دكتري
10 تكنولوژي عالي بتن دكتري


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Experimental and numerical study of connections in structures, Concrete and material technology


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages
1 A study on rotational behaviour of a new industriali s ed building system connection Steel and Composite Structures 2017 25-2 245 - 255
2 Tests and methods of evaluating the self-healing efficiency of concrete: A review Construction and Building Materials 2016 112 1123-1132
3 Wide Beam Shear Behavior with Diverse Types of Reinforcement ACI Structural Journal 2015 112-2 199-208

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Steel moment connection with elliptical reduced beam section 16th European Conference on Earthquake Engineering Greece 2018
2 Performance Evaluation of Sinusoidal Corrugated Plate in Composite Shear Wall 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture, and Crisis Management Tehran 2017
3 Study on the Changes in Cutting Geometry of Reduced Beam Section 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture, and Crisis Management Tehran 2017
4 Optimization of shed frame design by PSO algorithm 7th International conference on Sustainable development and urban construction Esfahan 2017
5 Experimental Study of a Precast Concrete Frame withnew beam to column connection under static loading Second Iranian Conference on Structural Engineering Theran 2016
6 Experimental Study of Rotational Behavior of a New semi-rigid Precast Beam to Column Connection in a Full Scale Frame Second Iranian Conference on Structural Engineering Tehran 2016
7 Malaysia challanges and experiences in IBS 4th National conference of material and new structures Yasouj University 2015
8 Continuous shear einforcement and IBS beam to column connection for precast building system 4th conference of material and new structures Yaouj University 2015
9 Behavior of Reinforced Concrete Wide Beams Under Different Shear Reinforcement 8th Asia Pacific Structural Engineering Surabaya-Indunesia 2012

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 Biological Sustainable Concrete Co-Worker Internal Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement
1 Ministry of Science, Technology, and Innovation (MOSTI), Malaysia Golden Medal 2014

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Head of undergraduate studies 2015
2 Vice President of Iranian Civil Engineering Student Society 2012