چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Seyed Esmaeil
Last Name : Mohammadyan Yasouj
E-mail : sm7093370@yahoo.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Civil-civil IAUY Iran 2009
M.Sc Civil-Structure UTM Malaysia 2011
Ph.D Civil-Structure UTM Malaysia 2015


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 تحليل سازه ها 2 كارشناسي
2 طراحي سازه هاي بتني 1 كارشناسي
3 زبان تخصصي كارشناسي
4 تعمير و تقويت سازه ها كارشناسي ارشد
5 تكنولو‍ي عالي بتن كارشناسي ارشد
6 سازه هاي فولادي پيشرفته كارشناسي ارشد
7 سمينار و روش تحقيق كارشناسي ارشد
8 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته دكتري
9 زبان تخصصي پيشرفته دكتري
10 تكنولوژي عالي بتن دكتري


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Experimental and numerical study of connections in structures, Concrete and material technology


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages
1 A study on rotational behaviour of a new industriali s ed building system connection Steel and Composite Structures 2017 25-2 245 - 255
2 Tests and methods of evaluating the self-healing efficiency of concrete: A review Construction and Building Materials 2016 112 1123-1132
3 Wide Beam Shear Behavior with Diverse Types of Reinforcement ACI Structural Journal 2015 112-2 199-208

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Steel moment connection with elliptical reduced beam section 16th European Conference on Earthquake Engineering Greece 2018
2 Experimental Study of Mechanical Properties and Durability of Concrete Containing Dual Compounds of Waste Glass Powder and Carbo Nano Tubes 7th National Conference and 3rd International Conference on Civil Engineering Materials and Structures Bu Alisina University 2018
3 Performance Investigation of Buckling Restraint Braces with H Section and FRP Casing 7th National Conference and 3rd International Conference on Civil Engineering Materials and Structures Bu Alisina University 2018
4 Performance Evaluation of Sinusoidal Corrugated Plate in Composite Shear Wall 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture, and Crisis Management Tehran 2017
5 Study on the Changes in Cutting Geometry of Reduced Beam Section 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture, and Crisis Management Tehran 2017
6 Optimization of shed frame design by PSO algorithm 7th International conference on Sustainable development and urban construction Esfahan 2017
7 Experimental Study of a Precast Concrete Frame withnew beam to column connection under static loading Second Iranian Conference on Structural Engineering Theran 2016
8 Experimental Study of Rotational Behavior of a New semi-rigid Precast Beam to Column Connection in a Full Scale Frame Second Iranian Conference on Structural Engineering Tehran 2016
9 Malaysia challanges and experiences in IBS 4th National conference of material and new structures Yasouj University 2015
10 Continuous shear einforcement and IBS beam to column connection for precast building system 4th conference of material and new structures Yaouj University 2015
11 Behavior of Reinforced Concrete Wide Beams Under Different Shear Reinforcement 8th Asia Pacific Structural Engineering Surabaya-Indunesia 2012

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 Experimental Study of Mechanical Properties and durability of concrete containing Basalt Fiber, Carbo Nano Tube (CNT), and Waste Glass Powder Director External Grant
2 Biological Sustainable Concrete Co-Worker Internal Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement
1 Ministry of Science, Technology, and Innovation (MOSTI), Malaysia Golden Medal 2014

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date
1 Research Methodology 14/12/2017
2 Research Methodology and Paper Writting in Civil Engineering 13/12/2019


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Head of undergraduate studies 2015
2 Vice President of Iranian Civil Engineering Student Society 2012