چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Mahdi
Last Name : Sharifi
E-mail : m.sharifi@pco.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Computer Science - Information Security UTM Malaysia 2015
M.Sc Computer Science - Information Security UTM Malaysia 2009
Ph.D Computer Engineering - Hardware IAUN IRAN 2007


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 زبان ماشين و برنامه سازي سيستم کارشناسي
2 مهندسي فناوري اطلاعات 1 کارشناسي
3 مهندسي فناوري اطلاعات 2 کارشناسي
4 اقتصاد مهندسي کارشناسي
5 سيستم هاي تصميم يار كارشناسي ارشد
6 مباحث پيشرفته در طراحي و توليد نرم افزار كارشناسي ارشد
7 مباحث ويژه در نرم افزار 1- علم داده كارشناسي ارشد
8 ماشين هاي مجازي كارشناسي ارشد
9 تعامل انسان و كامپيوتر كارشناسي
10 مباحث ويژه 2 در هوش مصنوعي - يادگيري عميق كارشناسي ارشد- دکتري
11 مهندسي قطعات كارشناسي ارشد
12 زبان تخصصي کارشناسي - دکتري
13 رايانش ابري كارشناسي ارشد


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Information Security, Service Computing, Cloud Computing, Internet of Things, Decesion Support Systems, Data Science, Deep Learning


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages
1 QoS-AWARE EVALUATION CRITERIA FOR WEB SERVICE COMPOSITION Journal of Theoretical and Applied Information Technology 2014 59-1 27-44

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 A Survey on Distributed and Parallel Algorithms to Extract High Repetitive Data Item Collections National Conference of New Technologies in Electrical and Computer Engineering Isfahan 2018
2 Distributed and centralized algorithms for High Repetitive Patterns Extraction: A Survey National Conference of New Technologies in Electrical and Computer Engineering Isfahan 2018

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date
1 EndNote Workshop 05/03/2017


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Manager of International Office 2017
2 Manager of Performance Evaluation 2018
3 Deputy Dean-Academic 2020