چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Farhad
Last Name : Faghani
E-mail : faghani@iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Electrical Engineering-Electronic Isfahan University of Technology Iran 2004
M.Sc Electrical Engineering-Telecommunication Systems Yazd Iran 2007
Ph.D Electrical Engineering-Telecommunication Systems Yazd Iran 2012


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 تئوري پيشرفته مخابرات کارشناسي ارشد
2 شبکه هاي مخابرات داده کارشناسي ارشد
3 مهندسي ترافيک در شبکه هاي مخابراتي کارشناسي ارشد
4 تجزيه و تحليل سيگنالها و سيستمها کارشناسي
5 شبکه هاي کامپيوتري کارشناسي
6 مخابرات 1 کارشناسي
7 مخابرات 2 کارشناسي
8 مهندسي ترافيک در شبکه کارشناسي
9 مباحث ويژه در مخابرات 1 کارشناسي
10 مباحثي در مخابرات ديجيتال دکتري
11 مدلسازي و ارزيابي عملكرد شبكه كارشناسي ارشد- دكتري
12 سوئيچينگ و مسيردهي در شبكه هاي مخابراتي كارشناسي ارشد- دكتري
13 امنيت در شبکه هاي مخابراتي تحصيلات تکميلي
14 برنامه نويسي کامپيوتر کارشناسي
15 يادگيري ماشين کارشناسي ارشد
16 مخابرات ديجيتال کارشناسي
17 سيگنالها و سيستمها کارشناسي
18 زبان تخصصي پيشرفته دکتراي تخصصي
19 سمينار کارشناسي ارشد
20 روش تحقيق کارشناسي ارشد


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Software Defined Networks (SDN)
2 Traffic Engineering in Data Communication Networks
3 Switching and Routing in Data Communication Networks
4 Data Center Networks (DCN)
5 Network Security


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages
1 Performance Improvement of Data Offloading using Multi-rate IEEE 802.11 WLAN Majlesi Journal of Electrical Engineering 2019 13-1 121-126
2 Crystal: A scalable and fault-tolerant Archimedean-based server-centric cloud data center network architecture Computer Communications 2019 147 159-179
3 Review on Real Time Human Face Detection and Tracking Using Cascade Detectors and Histogram Based Trackers Majlesi Journal of Multimedia Processing 2015 4 1-8
4 Using Imperialist Competitive Algorithms in Clustering of Wireless Mesh Networks Majlesi Journal of Telecommunication Devices 2015 4 99-105
5 Isolated Forwarding Strategy in Metro Ethernet Networks Journal of Network and Systems Management ,Springer US 2014 - -
6 The Implementation of Observing Systems of Wide-area Communicational Networks with the Capacity of Assembled, Secure and Nonstop Control Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 2014 2 497-506
7 Shortcut Switching Strategy in Metro Ethernet Networks Computer Communications 2011 34 1022-1032
8 Selecting the Best Spanning Tree in Metro Ethernet Networks using Genetic Algorithm IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security 2008 8 106-112
9 A New Proposed Clustering Method for Energy Efficient Routing in Wireless Sensor Networks Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology 2017 8-29 3-12
10 Evaluation and Simulation of Common Video Conference Traffics in Communication Networks Intelligent Procedures in Electrical Technology 2013 16 49-62
11 Implementation of hybrid speech deriverberation systems and proposing dual microphone farsi database in order to evaluating enhancement systems Intelligent Procedure in Electrical Technology 2012 12 35-45

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Energy-Efficient Management by New Algorithm Based on 2-Hops Neighborhood Information in Wireless Ad hoc Networks 5Th Iranian National Conference on Electrical Engineering and Intelligent Systems Najafabad Branch, Islamic Azad University 2019
2 Proposing a Solution for Confidentiality Challenges of IoT Networks 5Th Iranian National Conference on Electrical Engineering and Intelligent Systems Najafabad Branch, Islamic Azad Universit 2019
3 Proposing a Network Traffic Prediction Method in Software Defined Networks by Using Kalman Filter 5Th Iranian National Conference on Electrical Engineering and Intelligent Systems Najafabad Branch, Islamic Azad University 2019
4 Failure Recovery Time Improvement Using Blocked Links in Metro Ethernet Networks The 4th National Electrical Engineering Conference (NEEC 2018) Department of Electrical Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University 2018
5 Proposing An Efficient Tree Selection Algorithm in order to Link Failure recovery Improvement in Wireless Sensor Networks The 4th National Electrical Engineering Conference (NEEC 2018) Najafabad Branch, Islamic Azad University 2018
6 A New Algorithm in Nodes Power Management Based on Spanning Tree in Ad-hoc Networks The 4th National Electrical Engineering Conference (NEEC 2018) Najafabad Branch,Islamic Azad University 2018
7 Software Defined Network Traffic Estimation Using the Kalman Filter The 4th National Electrical Engineering Conference (NEEC 2018) Najafabad Branch, Islamic Azad University 2018
8 A New Ethernet Switching Based on Extended Shortcut Switching Strategy 16th International Conference on Electronics, Information, and Communication Phuket, Thailand 2017
9 Flow Table Design in Software Defined Networking based on PSO algorithm for enhanced packet loss and delay 16th International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC 2017) Phuket-Thailand 2017
10 Intrusion Detection Based on Discrete Wavelet Transformation 2nd International Conference on Fundamental Research in Electrical Engineering Tehran, Allameh Tabatabaei University 2017
11 Evaluation of structure of OSPF routing protocol in MPLS payload First National Conference on Electrical Engineering elites Young Researchers Club, Islamic Azad University Shiraz-Islamic Azad Universities 2016
12 Evaluation of OSPF and RIP routing protocols in MPLS payloads First National Conference on Electrical Engineering elites Young Researchers Club, Islamic Azad University Shiraz-Islamic Azad Universities 2016
13 A novel hierarchical routing algorithm for wireless sensor networks in order to reduce energy consumption and increase network lifetime using a tree-s 2nd National Conference On Computer Engineering and IT Management Tehran 2015
14 Proposing a new failure recovery method for AOMDV in wireless Adhoc Networks The First International Conference on Electrical Engineering Tehran, Iran 2015
15 Using imperialist competitive algorithms in clustering of wireless mesh networks 7th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE2015) Islamic Azad University, Gonabad Branch 2015
16 Bi-level Tree Sector Clustering for Energy Efficient Routing in Wireless Sensor Networks 2nd International Conference on Electrical, Computer, Mechanical and Mechatronics Engineering (ICE2015 Turkey 2015
17 Statistical pattern recognition techniques in clustering wireless telecommunications network Second National Conference on Science and Computer Engineering Islamic Azad University, Najafabad Branch 2014
18 Using MPLS technology in DTS dispatching centers 28th International Power System Conference Tehran, Iran 2013
19 Methods to reduce out-of-band radiation in OFDM-based cognitive radio systems Second National Conference on Electrical Engineering new ideas Isfahan, Iran 2013
20 Enhanced Forwarding Strategy in Metro Ethernet Networks The 14th international Conference on Advanced Communication Technology, ICACT Seoul, Korea 2012
21 New Forwarding Strategy for Metro Ethernet Networks Based on Hierarchical Addressing The 14th international Conference on Advanced Communication Technology, ICACT Seoul, Korea 2012
22 Toward Benchmarks for Evaluation of Forwarding Strategies in Metro Ethernet Networks Third International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks (CCSyN) Bali, Indonasia 2011
23 Isolated Forwarding Strategy in Ethernet Networks Sixth International Symposium on Frontiers of Information Systems and Network Applications, FINA Perth, Australia 2010
24 An analytic comparison of shortcut switching strategy and spanning tree protocol Computing, Communication, Control, and Management, CCCM Sanya, China 2010
25 Traffic Engineering in Ethernet Networks by Using Shortcut Switching Strategy International Conference on Future Computer and Communication, ICFCC Kuala Lumpur, Malaysia 2009
26 A New Ethernet Switching Method based on Extended Forwarding Topology International Conference on Future Computer and Communication, ICFCC Kuala Lumpur, Malaysia. 2009
27 Enhancement and intelligibility improvement of reverberated speech using double-microphone methods 15th Iranian Conference on Electrical Engineering Tehran, Iran 2007
28 Dual-microphone speech dereverberation The International Symposium on Signal Processing and its Applications, ISSPA Sharajah, UAE 2007
29 Estimation of Bandwidth Available in Real-Time Computer Networks by Kalman Filter 13th International CSI Computer Conference, CSICC Kish, Iran 2007
30 Farsi DRT Word List for Speech Intelligibility Assessment 14th Iranian Conference on Electrical Engineering Tehran, Iran. 2006

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 Evaluation and simulation of common video conference traffics in communication networks Director Internal Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 Electrical Book 2 Compilation 2004 Arkan and Daneshpajoohan Barin
2 Electrical Book 1 Compilation 2003 Arkan and Daneshpajoohan Barin
3 A Complete Solution for A First Course in probability by Sheldon Ross Compilation 2002 Arkan and Daneshpajoohan Barin

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement
1 Yazd University First Ranked Graduated Student 2009
2 Yazd University Distinguished Researcher 2010

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date
1 A research managment from selecting subject to presenting resualts 18/10/2013
2 Communication Systems in MATLAB 05/03/2014
3 Plagiarism 17/12/2015


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Dean of Communication Systems Group 2011
2 Dean of Dgital Systems 2013