چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : mohsen
Last Name : rahimian dastjerdy
E-mail : rahimian@iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Instructor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc arabicof literature islamic azad university,falavarjan iran 1999
M.Sc arabicof literature islamic azad university,tehran iran 2003
Ph.D - - - -


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 تفسير موضوعي قران
2 تفسير موضوعي نهج البلاغه کارشناسي
3 دانش خانواده کارشناسي
4 انديشه اسلامي 1-2 کارشناسي
5 وصيتنامه امام خميني (ره) کارشناسي
6 وصيتنامه امام خميني (ره) کارشناسي ارشد
7 اخلاق اسلامي کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Director of the Department of Education 2012