چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : حجت
نام خانوادگی : مهكوئي
پست الکترونیک : hojat_59_m@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی جغرافيا دولتي زابل ايران 1384
کارشناسی ارشد جغرافياي سياسي شهيد بهشتي ايران 1386
دکتری جغرافياي سياسي علوم و تحقيقات تهران ايران 1392


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 جغرافياي سياسي درياها دکتري
2 اقتصاد سياسي بين الملل دکتري
3 ساختهاي فضايي محلي دکتري
4 ساختهاي فضايي ملي دکتري
5 ساختهاي فضايي منطقه ايي دکتري
6 برنامه ريزي اقتصاد و بازاريابي گردشگري کارشناسي ارشد
7 شناخت روحيات ملل کارشناسي
8 جغرافياي جهانگردي عمومي کارشناسي
9 جغرافياي جهانگردي ايران کارشناسي
10 مباني مردم شناسي (جهانگردي) کارشناسي
11 تجزيه و تحليل مسايل اجتماعي ايران کارشناسي
12 مطالعات تطبيقي سياستهاي گردشگري کارشناسي
13 برنامه ريزي توسعه گردشگري کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 جغرافياي سياسي- ژئوپليتيک- مطالعات منطقه ايي
2 گردشگري و توريسم


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 تحليلي بر روابط ژئوکالچري ايران و پاکستان با تأکيد بر مذهب شيعه نگرشهاي نو در جغرافياي انساني 1398 11-42 53-70
2 راهبردهاي آمايش مناطق مرزي ايران با بکارگيري مدل SWOT و تحليل شبکه اي ANP (مطالعه موردي : خراسان جنوبي) جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) 1398 9-3-3 49-59
3 تحليلي بر چالشهاي شکل گرفته براي شيعيان در کشور بحرين فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي 1398 9-35 137-150
4 تأثير اتحاديه اقتصادي اوراسيا بر موقعيت ژئواکونوميک جمهوري اسلامي ايران مطالعات اوراسياي مرکزي 1398 12-2 521-540
5 تحليل مناقشات قومي- ديني ميان مسيحيان و مسلمانان در شبه جزيره کريمه فصلنامه سياست جهاني 1397 7-1 197-225
6 بررسي سازماندهي سياسي فضا در نواحي سکونتگاهي ايران مورد مطالعه : شهرستان کاشان فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي 1397 8-30 89-102
7 تحليلي بر نقش مرزهاي زميني خط‌چين بين‌المللي در مناقشات ميان کشورها در قلمروهاي اسلامي فصلنامه مطالعات سياسي جهان اسلام 1397 7-2-2 115-141
8 جهاني شدن اقتصاد و ضرورت همگرايي اقتصادي منطقه اي ايران؛ مطالعه موردي : سازمان همکاري شانگهاي پژوهشهاي سياسي و بين المللي 1397 9-35 213-251
9 واکاوي چالشهاي ژئوپوليتيکي کردستان عراق فصلنامه مطالعات خاورميانه 1397 25-1- 147-164
10 بررسي پيامدهاي عضويت ايران در سيستم امنيت منطقه اي در آسياي مرکزي با تأکيد بر سازمان همکاري شانگهاي فصلنامه نگرش هاي نو در جغرافياي انساني 1397 11-1 195-215
11 واکاوي وضعيت شکل سرزميني کشورها در موقعيت ژئوپوليتيکي آنها پژوهشهاي سياسي و بين المللي 1397 9-37 93-127
12 تحليلي بر بحران منابع آب در کشورهاي اسلامي منتخب فصلنامه مطالعات سياسي جهان اسلام 1396 6-22 169-199
13 تببين وضعيت رشد اقتصادي در منطقه ي جنوب صحراي آفريقا مجله علمي علوم اسلامي انساني 1396 3-12 130-148
14 ژو.پليتيک شيعه و نقش آن در روابط ايران و پاکستان مطالعات سياسي جهان اسلام 1395 5-18 207-231
15 نقش سازمانهاي منطقه اي در کاهش چالشهاي منطقه اي؛ مطالعه موردي سازمان همکاري اقتصادي (اکو) سازمان هاي بين المللي 1393 2-7 137-162

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 تحليلي بر چالشهاي موجود براي گردشگران معلول آسيب نخاعي در شهر اصفهان نمونه موردي : ميدان امام خميني (ره) ششمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا، معماري و شهرسازي ايران تهران 1397
2 راهبرد آب مجازي در کاهش بحران آب کشورها همايش ديپلماسي آب و فرصتهاي هيدروپليتيک غرب آسيا دانشگاه خوارزمي 1396
3 بررسي نقش ديپلماسي شهري در توسعه گردشگري شهر اصفهان ششمين هماسش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا، معماري و شهرسازي ايران تهران 1397
4 تببين جايگاه انرژيهاي نو در توسعه پايدار شهري پنجمين کنفرانس علمي پژوهشي افقهاي نوين در علوم جغرافيا و برنامه ريزي، معماري و شهرسازي ايران تهران 1396
5 بررسي نقش آبشار بيشه در توسعه گردشگري روستاي بيشه پنجمين همايش ملي علوم جغرافيايي دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور مركز شاهين شهر 1396
6 جايگاه انرژيهاي فسيلي در قرن بيست و يکم و تأثير آن بر امنيت ملي اولين کنفرانس بين المللي مخاطرات طبيعي و بحرانهاي زيست محيطي ايران، راهکارها و چالشها اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي 1395
7 چالشها و اختلافات مذهبي در کشورهاي اسلامي مطالعه موردي مذهب تشيع در منطقه ژئوپوليتيکي خليج فارس همايش بحرانهاي ژئوپليتيکي جهان اسلام تهران 1395
8 تبيين موقعيت ژئوپليتيکي اقوام و اقليتها در ايران مطالعه موردي : قوم کرد هشتمين کنگره انجمن ژئوپليتيک ايران : همدلي اقوام و اقليتها؛ انسجام و اقتدار ملي سنندج-دانشگاه کردستان 1394

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 ژئواکونوميک (با رويکردي به وضعيت اقتصادي در نظام بين الملل) تالیف 1397 انتخاب
2 هندسه سرزمين و مرز کشورها (فرصتها و چالشها) تالیف 1398 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
3 تهديدات زيست محيطي و امنيت ملي تالیف 1396 آواي دانش گستر - تهران
4 مقدمه اي بر تاريخ و تحول شهرنشيني با تأکيد بر ايران تالیف 1395 آواي دانش گستر- تهران

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه شهيد بهشتي رتبه ممتاز کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي 1388
2 علمي کاربردي فارس استاد برتر دانشگاه علمي کاربردي شهرداريهاي شيراز 1394

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 کرسي هويت آيينه اي هسته مدني ايران 1395/02/04


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 نماينده گروه پژوهشي گردشگري روستايي و عشايري مرکز تحقيقات گر 1398