چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : لیلا السادات
نام خانوادگی : کهنگی
پست الکترونیک : l_kahangi@pmd.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :مربی


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 The Relationship between Perception of Social Support and Fatigue in Patients with Cancer Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2018 23-4 261-266
2 بررسي ميزان خستگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني مجله سلامت و مراقبت 1397 20-2 156-164
3 بررسي ميزان رعايت اصول استاندارد در به كارگيري وسايل حفاظت شخصي (ppe) توسط پرستاران در تماس با داروهاي شيمي درماني مجله باليني پرستاري و مامايي 1397 7-4 242-249
4 ارتباط حمايت اجتماعي درك شذه با مشخصات دموگرافيک در بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني مجله تحقيقات نظام سلامت 1394 11-2 229-238

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 the investigation of factors associated with fatigue in cancer patients who undergo chemotherapy كنفرانس سالانه پرستاري سرطان ايران اصفهان 1397
2 نقش مديران پرستاري در فراهم نمودن راهکارهاي مراقبت از سلامت توسط پرستاران و ساير مراقبت کنندگان از بيماران در مراکز شيمي درماني اولين همايش منطقه اي توسعه علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
3 Implementation of nursing process in the care of children with cleft lip and palate in treatment team کنگره بين المللي شکاف کام و لب دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1395

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ