چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : نسترن
نام خانوادگی : ملازاده
پست الکترونیک : nastaran.mollazadeh@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی محيط زيست گلستان ايران 1382
کارشناسی ارشد محيط زيست تربيت مدرس ايران 1384
دکتری محيط زيست آزاد واحد علوم و تحقيقات ايران 1392


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 بوم شناسي مهره داران
2 شناخت محيط زيست -
3 هيدرولوژي عمومي کارشناسي
4 زبان تخصصي کارشناسي
5 مباني مديريت حيات وحش
6 فنون مديريت حيات وحش
7 الودگي آب و خاک
8 اصول بهداشت محيط
9 مناطق حفاظت شده و زيستگاهها و پارکهاي ملي و جنگلي جنگلي کارشناسي
10 ژئوتکنيک زيستمحيطي کارشناسي ارشد
11 مديريت يکپارچه ايمني بهداشت و محيط زيست کارشناسي ارشد
12 مديريت و ارزيابي ريسک کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 ارزيابي و مدلسازي کيفي منابع آب جاري و سطحي
2 پايش کيفي منابع آب
3 ارزيابي و کنترل آلودگيهاي زيستمحيطي
4 طراحي و اجراي سيستمهاي مديريت پسماند
5 ارزيابي اثرات زيستمحيطي
6 طراحي و اجراي سيتم مديريت زيستمحيطي و سيستم ايمني، بهداشت و محيط زيست
7 مديريت حيات وحش و زيستگاهها
8 ارزيابي ريسک
9 طراحي و استقرار سيستمهاي مديريت کيفيت و سيستم مديريت ايمني


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Study of Lead Toxicity Mitigation in Soil in the Presence of Organic Matter International Journal of Environmental Science and Development 2015 6-7 504-507
2 Composting: a new method for reduction of solid waste and wastewater International Research Journal of Applied and Basic Sciences 2014 8 311-317
3 Metals health risk assessment via consumption of vegetables International Journal of Agriculture and Crop Sciences 2014 7-8 433-436
4 Distribution of Mercury in Some Organs of Anzali wetland Common cormorant (Phalacrocorax carbo) International proceeding of chemical, biological and environmental engineering) 2011 17 190-194
5 تجمع فلزات سنگين در کبد و عضله سياه ماهي ( Capoeta capoeta ) رودخانه سرد ا ب رود استان مازندران و تأثير آن بر سلامت انسان فصلنامه علمي پژوهشي اکوبيولوژ ي تالاب 1395 8-29 27-34
6 ارزيابي وضعيت کيفي رودخانه ماربر با استفاده از شاخص هاي زيستي و فون ماکروبنتوز فصلنامه اکوبيولوژي تالاب 1393 6-19 47-56
7 بررسي تجمع جيوه در برخي بافت‌هاي اردک ماهي (Esox lucius) تالاب انزلي و ارتباط آن با طول بدن و جنسيت Journal of wetland ecobiology 1393 21 49-58
8 بررسي تجمع جيوه در برخي بافت‌هاي اردک ماهي (Esox lucius) تالاب انزلي و ارتباط آن با طول بدن و جنسيت فصلنامه اکوبيولوژي تالاب 1393 6-21 49-58

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 مروري بر استفاده از مواد افزودني و ضايعات در تثبيت خاک کنفرانس ملي مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامي- واحد قزوين 1394
2 پيشرفتهاي کاربردي زيست محيطي با استفاده از ژئوسنتتيک در محلهاي دفن زباله کنفرانس ملي نقش عمران در اعتلاي دانش مهندسي کرمانشاه - دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه 1394
3 بررسي متدهاي فيزيکي شيميايي و زيستي بهسازي خاکهاي آلوده اولين همايش ملي مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامي واحدقزوين 1394
4 کاهش زباله هاي جامد و فاضلابهاي شهري با استفاده از فرآيند نوين کمپوست سازي ششمين همايش حفاظت از محيط زيست دستاوردها و مسووليتها اتاق بازرگاني اصفهان 1392
5 کمپوست سازي: فرآيندي نوين براي کاهش زباله هاي جامد و فاضلابها First National Conference on Agriculture and Environment Sciences شيراز 1392
6 هيدرولوژي تالاب و حفاظت از تالابها اولين همايش ملي آب، انسان ، زمين اصفهان-دانشگاه آزاد اسلامي واحد دولت آباد 1393
7 اثرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نهادينه سازي گردشگري بيابان در نواحي روستايي بياباني اولين همايش ملي گردشگري، جغرافيا و محيط زيست پايدار دانشگاه بوعلي همدان 1392
8 تفاوت مفهوم آزادي از ديدگاه غرب و انديشمندان اسلام با تاکيد بر انديشه امام حسين (ع) همايش منطقه اي سبک زندگي امام حسين (ع)-دانشگاه آزاد واحد اهواز اهواز 1392
9 نقش ضايعات کشاورزي و باغباني در تصفيه پسابهاي صنعت آبکاري ( نمونه موردي: کروم) First National Conference on Agriculture and Environment Sciences شيراز 1392
10 Metals health risk assessment via consumption of vegetables First National Conference on Agriculture and Environment Sciences شيراز 1392
11 Origin and fate of heavy metal pollution in Zayandeh-rood River, Iran Water Koblenz, Germany 2013
12 Survey of Rivers Water Quality via Macrobenthos Community Case study: Zayandeh rood River Water Koblenz, Germany 2013
13 بررسي ميزان فلزات سنگين در آب، رسوب و عضله شاهميگوي آب شيرين پنجمين کنفرانس تخصصي مهندسي محيط زيست دانشگاه تهران- تهران 1391
14 روشهاي جلب مشاركت مردم و بخش خصوصي در آموزش زيست محيطي و ارائه راهكارهاي ظرفيت سازي پنجمين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست دانشگاه تهران 1391
15 قنات ابزاري مناسب براي مديريت آبهاي زيرزميني در مناطق بياباني- نمونه موردي : بم اولين کنفرانس ملي مناطق بياباني Iran-Najaf Abad 1390
16 بررسي ميزان فلزات سنگين در برخي از اندامهاي باکلان بزرگ تالاب انزلي IALE 2011 پکن چين 2011
17 بررسي ميزان آلودگي خاک اطراف فولاد شهر به فلزات سنگين با استفاده از گل قاصدک( شاخص زيستي) اولين کنفرانس منطقه اي آلاينده ها و محيط زيست اهواز- دانشگاه آزاد 1389
18 بررسي کيفيت رودخانه هراز با استفاده از برخي پارامترهاي فيزيکو شيميايي و شاخص زيستي بزرگ بي مهرگان کفزي اولين همايش منطقه اي محيط زيست و آلاينده ها اهواز 1389
19 Distribution of Mercury in Some Organs of Anzali wetland Common cormorant (Phalacrocorax carbo) 2nd International Conference on Environmental Engineering and Applications (ICEEA 2011) , . Shanghai, China 2011
20 بررسي كيفيت آب رودخانه هراز جهت آبياري و تعيين منابع آلوده كننده آب رودخانه. نهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير، ايران كرمان کرمان 1386
21 بررسي شيوه هاي مختلف و ارائه راهكارهاي جلب مشاركت مردم، بخش خصوصي و NGO ها و ظرفيت سازي در مناطق مختلف در زمينه اجراي طرح تفكيك ازمبدا و بازيافت پسمان سومين همايش ملي مديريت پسماند و جايگاه آن در برنامه ريزي شهري وزارت کشور 1385
22 Composting: a new method for reduction of solid waste and wastewater First National Conference on Agriculture and Environment Sciences شيراز 1392

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 Design مجری درون دانشگاهی
2 •FARZAD Gas Field Development- Farzad-A Wellhead Jacket Project همکار برون دانشگاهی
3 NEW SEA WATER INTAKE PLATFORM همکار برون دانشگاهی
4 Design مجری برون دانشگاهی
5 ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث کارخانه کمپوست تنکابن همکار برون دانشگاهی
6 Engineering, Transportation همکار درون دانشگاهی
7 طراحي سيستم مديريت پسماند روستايي در استانهاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي همکار برون دانشگاهی
8 ارزيابي اثرات زيستمحيطي انتقال خط لوله 16 اينچ آبادان- اهواز همکار درون دانشگاهی
9 امکانسجي افزايش ظرفيت توليد قزل آلاي رنگين کمان تا 30 هزار تن در رودخانه هراز همکار برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه 1392