چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : غلامحسین
نام خانوادگی : صدری
پست الکترونیک : SADRI1331{at}gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استاد


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی بهداشت مدارس انستيتو عالي علوم بيمارستاني ايران 1356
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت علوم پزشکي تهران ايران 1361
دکتری اپيدميولوژي ويلز انگلستان 1373


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 اصول و كليات اپيدميولوژي مقطع کارداني
2 بهداشت عمومي 2 ( اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها پزشکي عمومي
3 درس بهداشت 2 ( اپيدميولوژي) دكتراي حرفه اي پزشكي
4 برنامه ملي مبارزه با بيماريها کارشناسي بهداشت عمومي
5 آمار روش تحقيق دكتراي حرفه اي پزشكي و دندانپزشكي
6 اصول اپيدميولوژي کارشناسي بهداشت عمومي
7 اپيدميولوژي كارشناسي ارشد رشته ميكروب شناسي
8 اپيدميولوژي كارشناسي ارشد رشته انگل شناسي
9 روش تحقيق در علوم بهداشتي كارشناسي ارشد رشته ميكروب شناسي
10 روش تحقيق در علوم بهداشتي كارشناسي ارشد انگل شناسي
11 روش تحقيق در علوم پزشكي كارشناسي ارشد بيو شيمي
12 روش تحقيق و كاربرد كامپيوتر در علوم بهداشتي كارشناسي ارشد بهداشت محيط
13 روش تحقيق در علوم بهداشتي كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي
14 اصول و روشهاي اپيدميولوژي كارشناسي ارشد آمار زيستي
15 اپيدميولوژي بيماريهاي شغلي دكتراي بهداشت حرفه اي
16 جمعيت و تنظيم خانواده کارشناسي کليه رشته ها
17 اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها کارشناسي پرستاري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 اصول اپيدميولوژي و کنترل بيماري هاي شايع در ايران 1395 کنکاش

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 کارشناس بهداشت 1359
2 رئيس آموزشکده بهداشت 1365
3 معاون امور پژوهشي دانشگاه 1365
4 مدير گروه خدمات بهداشتي 1366
5 مدير کل امور آموزشي دانشگاه 1367
6 رئيس دانشکده بهداشت 1373
7 عضو شوراي آموزشي دانشگاه 1373
8 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه 1373
9 مدير گروه آمارزيستي و اپيدميولوژي 1373
10 عضو هيئت علمي ( استاديار) 1373
11 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه 1373
12 مدير گروه آمارزيستي و اپيدميولوژي 1377
13 عضو هيئت علمي ( دانشيار ) 1379
14 معاون پژوهشي دانشگاه 1380
15 مدير مسئول مجله " ـJurnal of Research in Health Sciences " 1380
16 كميته علمي گزينش استاد دانشگاه 1380
17 رئيس اولين كنگره تشخيص زودرس بيماريها ( 1381) 1381
18 عضو هيئت مميزه دانشگاه 1386
19 عضو هيئت علمي ( استاد) 1386
20 استاد تمام وقت در رشته اپيدميولوژي ، دانشکده پزشکي 1389
21 عضو هيات ممتحنه و ارزشيابي اپيدميولوژي (حدود 10 سال) 1393