چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : رضا
نام خانوادگی : نصوحی
پست الکترونیک : rezanosuhi@pmc.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران -
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1387
دکتری مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 ماشينهاي يونيورسال کارشناسي
2 ماشينهاي کنترل عددي کارشناسي
3 ماشينهاي کنترل عددي پيشرفته کارشناسي ارشد
4 ارتعاشات ماشين ابزار کارشناسي ارشد
5 آزمايشگاه طراحي و ساخت به کمک کامپيوتر کارشناسي
6 طراحي و ساخت به کمک کامپيوتر کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 شکل دهي فلزات
2 ماشينهاي کنترل عددي
3 شبيه سازي المان محدود
4 ماشينکاري به کمک ارتعاشات
5 کنترل چتر
6 نمونه سازي سريع


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Analytical and experimental study of topography of surface texture in ultrasonic vibration assisted turning Materials ۲۰۱۶ ۹۳ ۳۱۱-۳۲۳
2 Experimental Investigation of the Effects of the Roller Burnishing Parameters on the Surface Roughness and Micro-hardness of Ti6Al4V Alloy Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2019 8-3 57-66
3 Experimental study of the effect of rotational speed, feed rate, lubricant and tool material in friction drilling of the titanium sheets Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2019 8-1 19-29
4 Design and Fabrication of a Longitudinal-Torsional Ultrasonic Transducer Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2017 6-1 25-32
5 Numerical Analysis of Delamination Buckling in Composite Cylindrical Shell under Uniform External Pressure: Cohesive Element Method Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2017 6-3 87-106
6 Experimental Passive Suppression of the R