چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : رضا
نام خانوادگی : نصوحی
پست الکترونیک : rezanosuhi@pmc.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران -
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1387
دکتری مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 ماشينهاي يونيورسال کارشناسي
2 ماشينهاي کنترل عددي کارشناسي
3 ماشينهاي کنترل عددي پيشرفته کارشناسي ارشد
4 ارتعاشات ماشين ابزار کارشناسي ارشد
5 آزمايشگاه طراحي و ساخت به کمک کامپيوتر کارشناسي
6 طراحي و ساخت به کمک کامپيوتر کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 شکل دهي فلزات
2 ماشينهاي کنترل عددي
3 شبيه سازي المان محدود
4 ماشينکاري به کمک ارتعاشات
5 کنترل چتر
6 نمونه سازي سريع


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Analytical and experimental study of topography of surface texture in ultrasonic vibration assisted turning Materials ۲۰۱۶ ۹۳ ۳۱۱-۳۲۳
2 Experimental Investigation of the Effects of the Roller Burnishing Parameters on the Surface Roughness and Micro-hardness of Ti6Al4V Alloy Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2019 8-3 57-66
3 Experimental study of the effect of rotational speed, feed rate, lubricant and tool material in friction drilling of the titanium sheets Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2019 8-1 19-29
4 Design and Fabrication of a Longitudinal-Torsional Ultrasonic Transducer Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2017 6-1 25-32
5 Numerical Analysis of Delamination Buckling in Composite Cylindrical Shell under Uniform External Pressure: Cohesive Element Method Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2017 6-3 87-106
6 Design and Manufacturing of Integrated Drilling and Cutting Orthopedic Bone-Specific Surgical Guide Materials and Manufacturing Processes 2016 31 608-611
7 Experimental Passive Suppression of the Regenerativ e Chatter Phenomenon by Variation of the Frequency and Amplit ude of the Spindle Motor Excitatio Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2016 5-4 13-19
8 Development of a New Dynamic Friction Model for Analytical Modeling of Elliptical Vibration Assisted Turning Process Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2016 5-3 83-92
9 An Experimental Investigation on the Machinability of Al2O3 in Vibration-Assisted Turning Using PCD Tool Materials and Manufacturing Processes 2014 29 331-336
10 An experimental study on the cutting forces, surface roughness and the hardness of Al 6061 in 1D and 2D ultrasonic assisted turning Applied Mechanics and Materials 2014 680 224-227
11 Experimental and Analytical Study of the Elliptical Vibration Assisted Turning Process with the Dynamic Friction Model PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE 2013 228-6 837-846
12 Derivation of Equations and the Heat Distribution Graphs in Vibration Assisted Machining and Comparison with the Conventional Machining Advanced Materials Research 2012 488-4 1506-1510
13 بررسي توزيع دما و عمق حفره ايجاد شده در سوپرآلياژ اينکونل ۶۱۷ توسط مدلسازي المان محدود براي فرآيند ميکروماشينکاري تخليه الکتريکي ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس 1394 15-13 ۳۷۶-۳۸۱
14 طراحي دستگاه و سيستم فيکسچربندي جهت ايجاد روشي جديد براي بررسي حرارت توليد شده در ماشينکاري با سرعت بالا مجله ماهنامه مهندسي مكانيك مدرسمدرس 1394 15-13 ۵۰۱-۵۰۵

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 Chatter active control in a lathe machine using magnetostrictive actuator International Conference on Materials and Processing Technologies پاريس فرانسه 2010
2 Design and manufacture of a pick International Conference on Materials and Processing Technologies پاريس- فرانسه 2010
3 Finite Element Analysis of Shrinkage Phenomenon in Stereolithography and Development of a New Hatching Method 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering بابل، ايران 2010
4 A Finite Element Investigation on Thickness Distribution of PMMA Sheets in a Combination of Free Forming and Plug Assistance Forming 17th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2009 تهران- ايران 2009

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 - -