چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : رضا
نام خانوادگی : سلطانی
پست الکترونیک : rezasoltani@phu.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی معارف اسلامي و حقوق امام صادق عليه السلام ايران 1385
کارشناسی ارشد حقوق خصوصي امام صادق عليه السلام ايران 1387
دکتری حقوق خصوصي دانشگاه آزاد شيراز ايران 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 حقوق مدني کارشناسي
2 حقوق تطبيقي کارشناسي
3 مقدمه علم حقوق کارشناسي
4 حقوق تجارت کارشناسي
5 آيات الاحکام کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 حقوق تعهدات و قراردادها
2 حقوق تجارت
3 اشخاص و اموال


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 عدم امکان اجراي تعهد و اقسام آن(مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس) Scientific Khyber (skhyber) 2014 Volum PP 380-403
2 تبيين جايگاه قواعد اخلاقي در موافقتنامه كشاورزي سازمان تجارت جهاني فصلنامه اخلاق زيستي 1398 9-33 77-88
3 نقش دولت با محوريت اخلاق ديني در پيشگيري از نقض محرمانگي دادها در فضاي مجازي فصلنامه مطالعات قرآني 1398 10-39 221-242
4 حقوق بين الملل و الگوي پيشرفت اسلامي ايراني بررسي موردي قراردادهاي بين المللي نفت و گاز مطالعات الگوي پيشرفت اسلامي ايراني 1397 6-11 185-214

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 استاندارد هاي تدوين پروپوزال 1397/09/27


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير امور پژوهشي دانشکده 1393
2 مدير گروه دکتري حقوق ۱۳۹۵