چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مصطفی
نام خانوادگی : جعفری
پست الکترونیک : drmostafajafari@pco.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی رياضيات کاربردي يزد ايران 84
کارشناسی ارشد رياضيات کاربردي يزد ايران 86
دکتری رياضيات کاربردي يزد ايران 89


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 رياضيات عمومي
2 محاسبات عددي
3 معادلات ديفرانسيل
4 رياضي مهندسي
5 رياضيات پيشرفته ارشد
6 محاسبلت عددي پيشرفته ارشد
7 محاسبات عددي کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 درون يابي و رگرسيون
2 حل عددي معادلات ديفرانسيل
3 روشهاي حل عددي معادلات ديفرانسيل از قبيل Adomian,HPM,HAM,Variational,...
4 حل دستگاه هاي معادلات ديفرانسيل جبري (DAE)
5 حل دستگاه هاي معادلات ديفرانسيل جبري جزيي(PDAE)


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Solution of the nonlinear PDAEs by variational iteration and its applications in nanoelectronics International Journal of the Physical Sciences 2011 6-6 1535-1539
2 Solutions of nonlinear singular initial value problems by modified homotopy perturbation method International Journal of the Physical Sciences 2011 6-6 1528-1534
3 Reducing index, and pseudospectral method for high index differential-algebraic equations Journal of Advanced Research in Scientific Computing 2011 3-2 42-55
4 Solutions of singular boundary value problems of Emden-Fowler type by the variational iteration method World Applied Sciences Journal 2010 10-2 154-160

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير پژوهش دانشکده علوم پايه و مهندسي هسته اي 1393