چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مهران
نام خانوادگی : زمانی فر
پست الکترونیک : mehran_zamanifar@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي برق دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1382
کارشناسی ارشد مهندسي برق دانشگاه تهران ايران 1385
دکتری مهندسي برق دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 بررسي سيستم هاي قدرت I کارشناسي
2 بررسي سيستم هاي قدرت II کارشناسي
3 ماشين هاي الکتريکي I کارشناسي
4 ماشين هاي الکتريکي II کارشناسي
5 ماشين هاي الکتريکي III کارشناسي
6 مدارهاي الکتريکي II کارشناسي
7 آزمايشگاه بررسي سيستم هاي قدرت کارشناسي
8 آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي I کارشناسي
9 آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي II کارشناسي
10 تئوري جامع ماشين هاي الکتريکي کارشناسي ارشد
11 قابليت اطمينان در سيستم هاي مهندسي کارشناسي ارشد
12 انرژي هاي نو و تجديدپذير کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 کاربرد تئوري انشعابات در سيستم هاي قدرت


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Dynamic modeling and Optimal control of DFIG wind energy systems using DFT and NSGA-II Electric Power Systems Research 2014 108 50-58

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بهبود قابليت گذر از افتادگي ولتاژ توربين هاي بادي مبتني بر DFIG چهارمين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 1394

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ