چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : شهرزاد
نام خانوادگی : نيازي
پست الکترونیک : niazi_60@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی زبان و ادبيات فارسي اصفهان ايران 1382
کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسي تهران ايران 1385
دکتری زبان و ادبيات فارسي اصفهان ايران 1391


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 معاني و بيان
2 مثنوي
3 متون نثر
4 آيين نگارش و ويرايش


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 دستور زبان
2 بلاغت
3 تحليل متون نظم و نثر


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 بررسي تطبيقي انديشه هاي عرفاني عبدالرحمن جامي و محمد بن غلام گلوي عرفانيات در ادب فارسي 1398 38 101-123
2 تحليلي بر رويکرد سبکي نسخه خطي شرح محبت نامه جامي پژوهشنامه نسخه شناسي متون نظم و نثر فارسي 1397 3-7 125-148
3 ادب دادوري در حکايتهاي منظوم و منثور ادبيات فارسي فصلنامه پژوهشنامه ادبيات تعليمي 1397 10-40 127-162
4 تحليل و مقايسه عناصر موسيقايي در غزليات سعدي و رهي معيري فصلنامه مطالعات زبان و ادبيات غنايي (در دري) 1394 5-17 7-24
5 تحليل و مقايسه ويژگيهاي مکتب رمانتيسم در اشعار سهراب سپهري، اخوان ثالث و فروغ فرخزاد فصلنامه مطالعات زبان و ادبيات غنايي 1394 5-15 97-120
6 تحليل بلاغي غزليات کمال اسماعيل از منظر تشبيه فصلنامه مطالعات زبان و ادبيات غنايي 1392 3-9 83-91
7 به ياد استاد شريعت جهان كتاب 1391 283-2 43-44
8 يادي از دكتر محمدجواد شريعت حافظ 1391 99 31-32
9 بررسي و تحليل زبان عرفاني در آثار عين القضات همداني پژوهشهاي فلسفي-كلامي 1389 45-46 267- 286
10 تحليل ساختاري داستان نل و دمن فيضي دكني فصلنامه تخصصي نقد ادبي 1389 14 180- 210
11 يادنامه دكتر خسرو فرشيدورد پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان 1389 5 117-120
12 يادنامه دكتر حميد فرزام پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان 1389 5 121-122
13 بررسي و نقد مصدرهاي جعلي در لغت نامه دهخدا آيينه ميراث - - -

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 تحليل و بررسي ضرب‌المثل‌ها و كنايه‌هاي عاميانه شهرضا دومين همايش ملي نگاهي نو به زبان و ادب عامه دانشگاه خليج فارس بوشهر 1396
2 بررسي اشعار عاميانۀ انارک (نارُسينه) همايش بين المللي مطالعات زبان، ادبيات و فرهنگ تفليس گرجستان 1397
3 بررسي فرهنگ و ادبيات عاميانه علويجه و دهق سيزدهمين گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي ايران دانشگاه شيراز 1397
4 بررسي و تحليل سايه حق از ديدگاه ابن عربي کنگره بين المللي زبان و ادبيات دانشگاه بين المللي امام رضا 1395
5 شناخت نامه فيضي دکني و مثنوي نل و دمن او يازدهمين گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي دانشگاه گيلان 1395
6 مضامين انقلابي در شعر فرخي يزدي هشتمين همايش هفته پژوهش دانشگاه پيام نور استان اصفهان 1393
7 بررسي روايتي ناروا همايش سراسري بزرگداشت شيخ ابوالقاسم گرکاني تهران پژوهشکده هنر فرهنگ و معماري 1393
8 مقايسه و تحليل صور خيال در غزليات سعدي و رهي معيري زبان و ادبيات فارسي بجنورد 1392
9 نماز و جايگاه آن در انديشه عرفاني مولانا نماز تجلي عبوديت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1392
10 اراده الهي از ديدگاه مولانا هفتمين همايش هفته پژوهش دانشگاه پيام نور استان اصفهان 1392

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ