چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : محسن
نام خانوادگی : دایی محمد
پست الکترونیک : M.Daeimohammad@pco.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی فيزيک اتمي - مولکولي دانشگاه اصفهان ايران 74
کارشناسی ارشد فيزيک اتمي - مولکولي آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ايران 1382
دکتری فيزيک اتمي - مولکولي آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ايران 1388


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 فيزيک 1 کارشناسي
2 روشهاي رياضي در فيزيک کارشناسي
3 روشهاي رياضي در فيزيک پيشرفته کارشناسي
4 مکانيک کوانتومي 1 کارشناسي
5 مکانيک کوانتومي 2 کارشناسي
6 فيزيک 2 کارشناسي
7 مكانيك كوانتومي پيشرفته 1 کارشناسي ارشد
8 ترموديناميك ومكانيك آماري کارشناسي
9 امواج کارشناسي
10 مكانيك كوانتومي پيشرفته 2 کارشناسي ارشد -دکتري
11 زيان تخصصي دکتري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 کوانتوم اپتيک - چگالش بوز انيشتين - مکانيک کوانتومي تغيير شکل يافته


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Influence of the counter-rotating terms on the quantum dynamics of the damped harmonic oscillator in a deformed bath International Journal of Modern Physics B 2019 33-13 1-13
2 Influence of lamb shift parameter on Disspative Dynamics of the Phase Damped Jaynes - Cummings model with Gravity Under Markovian Approximation INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS 2013 52 3927-3944
3 Disspiative Driven Single-Band Tight - Binding Dynamics International Journal of Theoretical Physics 2012 51-5 1640–1646
4 Quantum Dynamics of a Harmonic Oscillator in a Deformed Bath in the Presence of Lamb Shift INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS 2012 51 3052-3061
5 Quantum Dynamics of a tow - mode f- deformed cavity field in a heat bath PHYSICA SCRIPTA 2012 86 1-7
6 Quantum Dynamics of a Harmonic Oscillator in a Deformed Bath International Journal of Theoretical Physics 2011 50 171-180
7 Quantum Dynamics of a Disspative Deformed Harminic Oscillator INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS 2009 48 693-699

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 مجری درون دانشگاهی
2 مجری درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 مکانيک کوانتومي براي اپتيک و ليزر 1394 اصفهان-
2 مباني فيزيک الکتريسته و مغناطيس تدوین 1395 درخت دانش

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ