چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مهرداد
نام خانوادگی : آذربرزین
پست الکترونیک : azar_mehrdad@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی پرستاري علوم پزشکي اصفهان ايران 1371
کارشناسی ارشد پرستاري- داخلي جراحي علوم پزشکي کرمان ايران 1376
دکتری پرستاري علوم پزشکي اصفهان ايران 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 پرستاري ويژه
2 پرستاري داخلي جراحي چهار کارشناسي
3 پرستاري داخلي جراحي سه
4 پرستاري داخلي جراحي دو
5 پرستاري داخلي جراحي يک
6 فرآيند يادگيري و اصول آموزش به مددجو
7 بررسي وضعيت سلامت
8 پرستاري داخلي جراحي يک کارشناسي
9 فيزيوپاتولوژي مامايي كارشناسي
10 پايش سلامت كارشناسي ارشد
11 روش تحقيق كارشناسي و كارشناسي ارشد
12 كليات پزشكي كارداني و كارشناسي
13 كمكهاي اوليه كارداني
14 بيماري هاي حاد داخلي جراحي كارشناسي ارشد
15 زبان تخصصي كارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 پرستاري در سرطان
2 پرستاري در سيستم قلب و عروق
3 پرستاري در مراقبتهاي ويژه
4 پژوهش در آموزش


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Comparison of body image and its relationships with body mass index in high school students of Ahwas Iran International Journal of Pediatrics 2017 5-2 4353-4360
2 Adolescents’ Experiences When Living With a Parent With Cancer: A Qualitative Study Iranain Red Crescent Medical Journal 2016 18 1-7
3 When your parents have cancer adolescents psychosocial aspects International Journal of Medical Research and Health Sciences 2016 5-11 245-251
4 Effects of supportive‑educative program on quality of life of adolescents living with a parent with cancer مجله تحقيقات پرستاري و مامايي 2015 20 577-581
5 Anxiety of Women Employees and The Process of Maternal Role International journal of preventive medicine 2013 4Supp S262-S269
6 اثرات ورزش در آب بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به ام اس مجله تحقيقات پرستاري و مامايي 2010 15 43-47
7 بررسي ارتباط مکانيسمهاي دفاعي و خودکارآمدي بيماران ايسکميک قلبي مراجعه کننده به بيمارستان فيض شهر اصفهان در سال1396 مراقبت پرستاري و مامايي ابن سينا 1398 27-3 170-177
8 رابطه تيپهاي شخصيتي با توانايي حل مسأله در مديران پرستاري فصلنامه مديريت پرستاري 1397 7-7-3 9-16
9 ابعاد سرمايه روانشناختي در پرستاران شاغل در بيمارستان روانپزشکي و ارتباط آن با متغيرهاي جمعيت شناختي نشريه پرستاري ايران 1397 31-11 40-48
10 The relationship between nurses awareness about risk management and errors in nursing records International Journal of Medical Research and Health Sciences 1395 5-7Sp 185-188
11 نوجواني از جنس بلور:مشکلالت روانشناختي نوجوانان داراي والد مبتلا به سرطان: يک مطالعه کيفي فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي 1394 3 223-229
12 تبيين تجارب زنان شاعل پيرامون نقش مادري-يک پژوهش کيفي پديدار شناسي فصلنامه تحقيقات كيفي در علوم سلامت 1393 3-2 137-148
13 بررسي ارتباط رضايت از تصوير ذهني از جسم و رشته تحصيلي در دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد مجله پژوهش پرستاري ايران 1391 7-25 64-71
14 ارتباط اضطراب امتحان و سلامت معنوي در دانشجويان پرستاري مجله دانشگاه علوم پزشکي قم 1390 دوره 31-36
15 يادگيري فعال، راهكاري جهت كاهش فاصله تئوري تا عمل در آموزش باليني مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 1390 9-11 1179-1190
16 يوتانازي(مرگ آسان)آري يا خير؟(چالشي در آموزش باليني) ايراني آموزش در علوم پزشکي 1390 9-11 1332-1343
17 مرگ مغزي و پيوند اعضا از منظر فقه، اخلاق و قانون و تاثير آن بر آموزش پزشكي مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 1390 9-11 1366-1375
18 آگاهي و عملکرد پرستاران نسبت به انجام معاينات دوره اي در سال 1388 مجله پژوهش پرستاري ايران 1389 5-17 55-61
19 تاثير تدريس به روش سخنراني و سخنراني همراه با يادگيري مبتني بر مساله بر خودکارآمدي دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد نجف آباد در سال 87-88 مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي 1389 10 262-268
20 تعيين تاثير موسيقي درماني بر ميزان اضطراب، درد، تهوع و علايم حياتي بيماران تحت جراحي سزارين در بيمارستان دکتر شريعتي اصفهان در سال 1385 فصلنامه علوم پزشکي دانشگاه ازاد اسلامي 1388 19 25-30
21 بررسي ارتباط سابقه کار و رعايت استانداردهاي تزريقات عضلاني و پانسمان در چند بيمارستان منتخب اصفهان فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي 1387 18 55-60
22 بررسي ارتباط سلامت معنوي و اميد به زندگي در بيماران سرطاني فصلنامه افلاك (دانشگاه علوم پزشكي لرستان، دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد) 1387 4-12 41-49
23 بررسي کاربرد برخي دروس دانشگاهي رشته پرستاري در کار بالين از ديدگاه پرسنل طرح شاغل در بيمارستانهاي منتخب شهر اصفهان فصلنامه گام هاي توسعه در آموزش پزشكي 1386 4 125-132
24 مقايسه چگونگي تصوير ذهني از جسم در دهندگان و گيرندگان پيوند کليه قبل و بعد از عمل پيوند در بيمارستانهاي منتخب شهرهاي اصفهان و تهراندر سالهاي 76-75 مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمان 1377 6 23-28

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 کوريکولوم مراقبت تسکيني با رويکرد آموزش بين حرفه اي سمپوزيوم مراقبت تكسيني دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1397
2 ارايه مراقبتهاي جامعه نگر براي نوجوانان داراي والد مبتلا به سرطان اولين همايش منطقه اي توسعه علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
3 بررسي رابطه تيپ شخصيتي و توانايي حل مسئله در مديران پرستاري بيمارستان تامين اجتماعي زاهدان دومين کنفرانس بين المللي مديريت و روابط انساني استانبول- ترکيه 1395
4 تاثير يک برنامه اموزشي- حمايتي بر مشکلات روانشناختي نوجوانان داراي والد مبتلا به سرطان چهاردهمين کنگره سراسري انجمن مديکال انکولوژي و هماتولوژي ايران و کنفرانس سالانه پرستاري سرطان دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1394
5 سلامت نوجواناني که با والد مبتلا به سرطان زندگي مي کنند اولين کنفرانس بين المللي پرستاري و مامايي در سلامت و خوب بودن دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2014
6 روشي جديد در تشخيص بيماري ايدز همايش آشنايي با بيماري ايدز دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1388
7 دانش و عملکرد پرستاران زن نسبت به سرطان پستان 13th word congress on controversis in obstetrics , gynocologu and infertility برلين- آلمان 2010
8 بررسي نقاط قوت و ضعف مربيان از ديدگاه دانشجويان پرستاري در عرصه اولين همايش سراسري آموزش باليني در پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1388
9 تعيين تاثير موسيقي درماني بر ميزان اضطراب درد تهوع و علايم حياتي بيماران تحت جراحي سزارين در بيمارستان دكتر شريعتي اصفهان سال 1385 هشتمين کنگره بين المللي بيماريهاي زنان و مامايي ايران تهران 1388
10 تصوير ذهني از جسم در زنان ماستکتومي شده The 3 Asia pacific congress on Controversis in obstetrics, gynocology and infertility پکن- چين 2009
11 سرطان پانکراس همايش داخلي سرطان هاي شايع از پيشگيري تا بازتواني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1388
12 بررسي آگاهي و عملکرد پرستاران نسبت به معاينات دوره اي سرطان پستان پنجمين کنگره بين المللي سرطان پستان تهران 1388
13 Investigation of the effect of exercise in water on the quality of life of the patients with multiple sclerosis 13th international congress of medical sciences تبريز-دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز 2008
14 بررسي وجود بيماري هاي پريودنتال در بيماران مبتلا به بيماري هاي عروق کرونر شانزدهمين کنگره انجمن قلب ايران با مشارکت انجمن قلب آمريکا تهران 1387
15 Investigation of the effect of exercise in water on the quality of life of the patients with multiple schlreosis International conferences on health promotion and quality in health services تايلند-بانکوک 2008
16 مراقبت هاي پرستاري بر اساس فرايند در بيماران مبتلا به ام اس سمپوزيوم ارتقا سلامت در بيماري ام اس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1387
17 بررسي ارتباط سابقه کار و رعايت استانداردهاي تزريقات عضلاني و پانسمان در چند بيمارستان منتخب اصفهان اولين همايش کشوري استاندارد ، توسعه و سلامت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه 1386
18 ورزش در آب و تاثير آن بر برخي ابعاد کيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس کنفرانس ملي سراسري ام اس و يافته هاي پيرامون آن آزاد 1386
19 نانو تکنولوژي و نانومديسين همايش هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1386
20 بررسي ارتباط دروس دانشگاهي رشته پرستاري و کار باليني از ديدگاه پرسنل طرح برخي از بيمارستان هاي ضهر هشتمين همايش کشوري آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشکي کرمان 1385
21 نانو تکنولوژي و جراحي پيوند عروق کرونر قلب پانزدهمين کنگره انجمن جراحي قلب و عروق ايران تهران 1385
22 مراقبتهاي پرستاري در اختلالات تصوير ذهني از جسم در افراد دهنده پيوند اعضا همايش سراسري مراقبتهاي پرستاري در بيماري هاي خاص کرمانشاه 1384
23 بررسي علل احتمالي نارسايي مزمن کليه در يکصد بيمار مراجعه کننده به بيمارستان شريعتي اصفهاندر سال 1383 اولين همايش استاني دانشجويي تازه هاي پرستاري در اختلالات دستگاه ادراري تناسلي اصفهان 1384
24 بررسي تصوير ذهني از جسم در زنان ماستکتومي شده همايش سراسري پيشگيري، درمان و بازتواني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1384
25 تشخيص و درمان سندروم ضربان ساز چهاردهمين کنگره انجمن قلب و عروق ايران تهران-محل اجلاس سران 1383
26 مقايسه تصوير ذهني از جسم در دهندگان و گيرندگان، قبل و بعد از پيوند کليه در بيمارستانهاي منتخب شهرهاي اصفهان و تهران در سالهاي 76-75 کنگره سراسري مراقبتهاي پرستاري تهران-دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 1378
27 بيماري کروتزفلد جاکوب همايش سراسري پرستاري- مامايي در بيماري هاي اعصاب تهران 1378
28 اشتغال و بارداري در زنان شاغل اولين همايش ملي بهداشت باروري و ناباروري نجف آباد 1391

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 طراحي و تدوين برنامه آموزش بين رشته اي مراقبت تسکيني همکار درون دانشگاهی
2 زندگي با والد مبتلا به سرطان- مشکلات نوجوانان و طراحي برنامه مداخله اي جهت رفع آن: مطالعه ترکيبي مجری درون دانشگاهی
3 بررسي آگاهي و عملکرد پرستاران زن بيمارستانهاي منتخب اصفهان نسبت به انجام معاينات باليني مجری دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد درون دانشگاهی
4 بررسي تاثيرورزش در آب بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس همکار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد درون دانشگاهی
5 بررسي تاثير موسيقي درماني بر ميزان اضظراب، درد و علايم حياتي بيماران تحت جراحي سزارين در بيمارستان شريعتي اصفهان در سال 1384 همکار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد درون دانشگاهی
6 بررسي تاثير سابقه کار بر رعايت استانداردهاي تزريقات عضلاني و پانسمان در بيمارستانهاي منتخب اصفهان مجری دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد درون دانشگاهی
7 طراحي و ساخت دستگاه کنترل کننده قطرات سرم همکار نجف آباد درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 برنامه آموزشي مراقبت هاي پرستاري در اورژانس ترجمه 1393 حکيم هيدجي
2 دستنامه 2010 آزمايشات تشخيصي و آزمايشگاهي ترجمه 1390 نشر حکيم هيدجي
3 رويه هاي پرستاري ترجمه 1389 حکيم هيدجي
4 نظريه پردازي در پرستاري و کاربرد نظريه هاي پرستاري تالیف 1388 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
5 ارتقاي سلامت در بيماري مولتيپل اسکلروزيس تالیف 1389 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه آزاد اسلامي استاد برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1382
2 سازمان نظام پرستاري استان اصفهان پرستار نمونه استان اصفهان 1387
3 وزارت کشور- استانداري اصفهان پژوهشگر برتر استان 1388
4 وزارت کشور- استانداري اصفهان پژوهشگر برتر استان 1390
5 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان رتبه اول دانشجويان پيشگام دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1390
6 سازمان نظام پرستاري اصفهان هيئت علمي برتر سازمان نظام پرستاري اصفهان 1394

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 روش تحقيق مقدماتي 1393/10/10
2 روش تحقيق مقدماتي 1391/03/18
3 روش تحقيق مقدماتي 1390/12/10
4 مراقبت پرستاري در آسيبهاي سر و ستون فقرات 1395/12/01
5 كارگاه مقاله نويسي 1396/01/14


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه پرستاري و مامايي 1376
2 مدير گروه پرستاري 1377
3 سرپرست دانشکده پرستاري و مامايي 1387
4 عضو شوراي فرهنگي 1394
5 عضو شوراي پ‍ژوهش و فناوري 1396