چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام :
نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي مکانيک شيراز ايران 1356
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک پير و ماري کوري فرانسه 1981
دکتری مهندسي مکانيک پير و ماري کوري فرانسه 1983


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Carbon/PEEK composite materials as an alternative for stainless steel/titanium hip prosthesis: a finite element study AUSTRALASIAN PHYSICAL 2015 38 569-580
2 Nonlinear Bending Analysis of Thick Functionally Graded Plates Based on Third-Order Shear Deformation Plate Theory مجله بين المللي طراحي پيشرفته و تكنولوژي ساخت 2014 7 99-106
3 Prediction Of Rupture Using Ductile And MSFLD Damage In T-Shape Tube Hydroforming Process International Journal Advanced Design And Manufacturing Techanology 2012 5 60-53
4 تحليل تجربي و شبيه سازي کانتور دمايي ايحاد شده در فرآيند جوشکاري الکتروفيوژن زين هاي پلي اتيلن خطوط لوله گاز و تخمين دماي مناسب اتصال ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس 1394 15 239-242
5 - - - - -

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ