چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مهدی
نام خانوادگی : امیدی
پست الکترونیک : m_omidi@iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي مواد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1380
کارشناسی ارشد مهندسي مواد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1383
دکتری مهندسي مواد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ايران 1396


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 خواص مکانيکي 2 کارشناسي پيوسته مواد
2 علم مواد کارشناسي پيوسته(صنايع)
3 توليد فلزات غيرآهني کارشناسي پيوسته
4 خواص فيزيکي مواد 1 کارشناسي پيوسته
5 متالورژي جوشکاري کارشناسي پيوسته
6 اصول ريخته گري و اصول عمليات حرارتي کارشناسي پيوسته (مکانيک)
7 عمليات حرارتي و آزمايشگاه هاي خواص مکانيکي و عمليات حرارتي و متالوگرافي کارشناسي پيوسته
8 متالورژي پودر کارشناسي پيوسته
9 انجماد فلزات کارشناسي پيوسته
10 ريخته گري 2 کارشناسي پيوسته
11 کارگاه اصول ريخته گري (مکانيک) کارشناسي پيوسته
12 سينتيک مواد کارشناسي
13 استخراج فلزات 2 کارشناسي
14 طراحي کوره هاي صنعتي کارشناسي
15 مواد پيشرفته کارشناسي
16 خواص فيزيکي و مکانيکي مواد کارشناسي بيومواد
17 کامپوزيت کارشناسي ارشد
18 تئوري نابجايي کارشناسي ارشد
19 فيزيک 1 کارشناسي
20 متالورژي پودر پيشرفته کارشناسي ارشد
21 خواص مکانيکي 1 کارشناسي مواد
22 خواص فيزيکي مواد 2 کارشناسي پيوسته
23 آناليز مواد کارشناسي پيوسته
24 ريخته گري 1 کارشناسي پيوسته
25 خوردگي کارشناسي پيوسته مواد
26 انتقال مطلب علمي و فني کارشناسي پيوسته مواد
27 روش هاي اصلاح سطح در مهندسي بافت کارشناسي ارشد مهندسي بافت


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 خوردگي و اکسيداسيون
2 سايش و مهندسي سطح
3 بيومواد
4 خواص مکانيکي مواد
5 جوشکاري
6 متالورژي پودر و سنتز نانو مواد


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Biocompatibility and bioactivity of hardystonite-based nanocomposite scaffold for tissue engineering applications Biomedical Physics and Engineering Express 2020 6 035011
2 Development of the PVA/CS nanofibers containing silk protein sericin as a wound dressing:In vitro and in vivo assessment International Journal of Biological Macromolecules 2020 149 513-521
3 Anti-corrosion behavior of epoxy composite coatings containing molybdate loaded mesoporous silica Progress in Organic Coatings 2019 126 18-27
4 An investigation on the corrosion behavior of the epoxy coating embedded with mesoporous silica nanocontainer loaded by sulfamethazine inhibitor Progress in Organic Coatings 2019 128 75-81
5 Antibacterial activity and corrosion resistance of Ta2O5 thin film and electrospun PCL/MgO-Ag nanofiber coatings on biodegradable Mg alloy Ceramics International 2019 45 11883-11892
6 Addition of Mo in the Zn Based Alloy Coating in the Citrate Solution and Investigation of Its Corrosion Behavior Journal of Advanced Materials and Processing 2019 7-1 3-9
7 Superhydrophobic Surface of AZ31 Alloy Fabricated by Chemical Treatment in the NiSO4 Solution Journal of Materials Engineering and Performance 2018 (8)27 3951-3960
8 Application of Mesoporous Silica Containing Benzotriazole in Epoxy Coating Applied to Plain Carbon Steel and Study of Its Corrosion Behavior Journal of Advanced Materials and Processing 2018 6-3 89-97
9 Microstructural and tribological properties of nanostructured Al6061-CNT produced by mechanical milling and extrusion Advanced Powder Technology 2018 29-3 554–543
10 Wear mechanisms maps of CNT reinforced Al6061 nanocomposites treated by cryomilling and mechanical milling Tribology International 2017 110 151-160
11 In situ preparation of Cu-MnO nanocomposite powder through mechanochemical synthesis Journal of Alloys and Compounds 2009 477 683-687
12 ساخت نانوکامپوزيت g-C3N4/Au به عنوان فتوکاتاليست براي توليد گاز هيدروژن مجله مواد نوين 1398 10(2) 67-78

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 Chapter15:Application of mesoporous silica as the nanocontainer of corrosion inhibitor تالیف فصلی از کتاب 2020 Elsevier
2 Chapter22:Nanostructure and nanocomposite MAO coatings and their corrosion properties تالیف فصلی از کتاب 2020 Elsevier
3 chapter 26: Enhancement routes of corrosion resistance in the steel reinforced concrete by using nanomaterials تالیف فصلی از کتاب 2019 Elsevier
4 آزمون هاي خواص مکانيکي مواد و مقاومت مصالح تالیف 1389 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
5 عمليات حرارتي مفاهيم و آزمايشگاه تالیف 1387 طراح
6 976 نمودار تعادلي در علم مواد تالیف 1386 هودين

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه خوردگي 1385
2 معاون گروه مهندسي مواد 1386
3 رئيس باشگاه پژوهشگران جوان 1387
4 دبير اجرايي اولين همايش ملي نانومواد و نانوتکنولوژي 1388
5 دبير اجرايي دومين همايش ملي نانومواد و نانوتکنولوژي 1389
6 مدير گروه تحصيلات تکميلي دانشکده مهندسي مواد 1396
7 رييس دانشکده مهندسي مواد 1397