چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سيدمحمد هادی
نام خانوادگی : مهدوی
پست الکترونیک : h1.hadimahdavi@phu.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی حقوق مجتمع آموزش عالي قم ايران 1372
کارشناسی ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي ايران 1375
دکتری حقوق خصوصي علوم تحقيقات تهران ايران 1385


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 رابطه اذن و مسئوليت مدني فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامي 93 10 95-110
2 بررسي اجمالي نقش قبض در عقود عيني مجله فقه و مباني حقوق 86 8 125-148
3 ثمن شناور در حقوق ايران و فقه اماميه Report and Opinion 2114 6 28-30
4 Comparative Study of Fulfillment OF obligation in Iranian Civil code and of England Social Sciences 2014 1818- 314-320
5 مباني و مستندات خيار غبن در فقه مذاهب اسلامي دو فصلنامه علمي پژوهشي فقه مقارن 1397 6-11 139-156
6 مطالعۀ تطبيقي اوصاف شيء در مسئوليت مدني ناشي از اشيا در حقوق ايران و فرانسه نشريه مطالعات حقوق تطبيقي 1395 7-1 367-383
7 بررسي فقهي ضمان از دست رفتن فرصت فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي 1394 11-41 11-32
8 شرايط اعتبار قبض در عقود عيني پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي ( فقه و مباني حقوق اسلامي) 1388 6 149-172

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه تحصيلات تکميلي الهيات 1393