چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : نادعلی
نام خانوادگی : عاشوری تلوکی
پست الکترونیک : nadali_ashoori@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :دانشیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی زبان و ادبيات عرب دانشگاه اصفهان ايران 1366
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران ايران 1369
دکتری علوم قرآن و حديث علوم و تحقيقات تهران ايران 1377


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 علوم قرآن دکتري
2 علوم حديث دکتري
3 صرف و نحو عربي کارشناسي و کارشناسي ارشد
4 روش تحقيق پايان نامه نويسي کارشناسي ارشد
5 روش تحقيق رساله و مقاله نويسي دکتري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 قرآن پژوهي
2 حديث پژوهي
3 مطهري پژوهي
4 پژوهش هاي قرآني-حديثي در آثار امام خميني
5 پژوهش هاي قرآني-حديثي در آثار علامه طباطبايي
6 ترجمه پژوهي قرآني


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 بررسي ترجمه قران دکتر يحيي يثربي(قسمت اول) ترجمان وحي 1398 23-1- 12-48
2 روش شناسي برخي اسلوبهاي نفي در ترجمۀ قرآن استادولي فصلنامه پژوهش هاي زبانشناخي قرآن 1397 7-1 169-184
3 بررسي ترجمۀ قرآن آقاي حسين استادولي(قسمت دوم) دو فصلنامه ترجمان وحي 1397 22-1- 4-46
4 واکاوي تطبيقي دفاع مشروع در فقه اماميه و حقوق بين الملل فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي 1397 14-53 67-80
5 بررسي اجمالي ترجمۀ قرآني که وقف عام شد ترجمان وحي 1397 22-2 15-53
6 بررسي ترجمه قرآن از آيت الله صالحي نجف آبادي فصلنامه ترجمان وحي 1396 21-1 9-69
7 بررسي ترجمۀ قرآن آقاي حسين استادولي(قسمت اول) فصلنامه ترجمان وحي 1396 21-2- 15-48
8 بررسي ترجمه قرآن کريم استاد کريم زماني (بخش 2) ترجمان وحي 1395 20-1 17-45
9 بررسي ترجمه قرآن حداد عادل از معرفي تا نقد و نظر دو فصلنامه ترجمان وحي 1395 20-2 13-61
10 بررسي فقهي مبالغ ديه در پرتو مقتضيات زمان فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي 1395 12-44 11-28
11 بررسي ترجمه قرآن کريم استاد کريم زماني (بخش 1) ترجمان وحي 1394 19-2 44-76
12 نگاهي به ترجمه قرآن حداد عادل دو فصلنامه پژوهش هاي زبان شناختي قرآن 1394 4-1 ۱۰۵-۱۱۸
13 نگاه قرآن به ديه و نحوه محاسبه آن در عصر حاضر فصلنامه مطالعات قرآني 1393 5-17 47-65
14 خطاب هاي قرآن در انديشه اصولي امام خميني (ره) مجله كتاب قيم 1393 4-10 153-174
15 سيري در سلوک قرآني شهيد مطهري فصلنامه قرآني کوثر 1392 46 -
16 نقد مقاله «ديدگاه برخي خاورشناسان در مورد قرآن بسندگي و نفي احاديث» دو فصلنامه قرآن پژوهي خاورشناسان 1391 13 -
17 سن مسئوليت کيفري کودک و عدالت حقوق از نظر فقه و حقوق اسلامي فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي) 1388 5-15 75-112
18 فعاليت هاي قرآني شهيد مطهري (3) ماهنامه شميم وحي 1387 19 -
19 اتحاد و انسجام اسلامي در آثار شهيد مطهري فصلنامه قرآني کوثر 1386 24 -
20 نقد حديث از ديدگاه امام خميني (ره) صحيفه مبين 1386 24 -
21 عوالم هستي در قرآن کريم فصلنامه قرآني کوثر 1386 25 -
22 ملاصالح مازندراني و شرح اصول کافي صحيفه مبين 1386 41 -
23 فعاليت هاي قرآني شهيد مطهري (1) ماهنامه شميم وحي 1386 16 -
24 فعاليت هاي قرآني شهيد مطهري (2) ماهنامه شميم وحي 1386 17 -
25 پژوهشي پيرامون اصول اربعمائه صحيفه مبين 1385 37 -
26 سيماي پيامبر اعظم (ص) در آثار شهيد مطهري فصلنامه قرآني کوثر 1385 22 -
27 نقد محتوايي حديث از ديدگاه علامه طباطبايي پژوهش ديني 1384 11 -
28 نگرشي بر انديشه ها و خاطرات قرآني شهيد مطهري فصلنامه قرآني كوثر 1383 12 -
29 ملاصدرا و علم الحديث مجموعه مقالات همايش جهاني ملاصدرا 1383 جلد 1 -
30 سنت اربعين نويسي و نسخه اي شريف در شرح چهل حديث مجله مطالعات اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد 1383 66-65 -
31 پژوهش هاي حديثي در آثار علامه شعراني فرزانه ناشناخته ياد نامه علامه ميرزا ابوالحسن شعراني 1382 - -
32 قصه هاي قرآني از نگاه علامه شعراني فرزانه ناشناخته ياد نامه علامه ميرزا ابوالحسن شعراني 1382 - -
33 بررسي ديدگاه علامه طباطبايي در نظم آيه هاي قرآن مطالعات اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد 1382 62 -
34 پژوهشهاي حديثي در آثار علامه شعراني فرزانه ناشناخته: يادنامه علامه ميرزا ابوالحسن شعراني 1382 - -
35 انگيزه نگارش مجمع البيان بينات 1381 33 -
36 تحريف ناپذيري قران كريم از ديدگاه امام خميني حوزه اصفهان 1381 10 -
37 جعل حديث از ديدگاه علامه شعراني مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان (مطالعات و پژوهشهاي دانشکده ادبيات و علوم انساني) 1381 29-30 133-144
38 چرا امام خميني(ره) تفسير ننوشت؟ صحيفه مبين 1380 26 -
39 ديدگاه هاي حديثي ملاصدرا در شرح اصول كافي علوم حديث 1380 19 -
40 حديث پژوهي حوزه اصفهان در قرن يازدهم هجري فرهنگ اصفهان 1380 19 -
41 نظم آيات و سور حوزه اصفهان 1380 6 -
42 علامه شعراني و تفسير قرآن بينات 1380 31 -
43 دروس معارف مشكلات ومسائل پيش رو قسمت اول فرهنگ اصفهان 1380 21 -
44 دروس معارف مشكلات ومسائل پيش رو قسمت دوم فرهنگ اصفهان 1380 22 -
45 مقايسه اجمالي الميزان و البيان بينات 1379 25 -
46 علامه شعراني و جمع قرآن صحيفه مبين 1379 22 -
47 تحريف ناپذيري قرآن از ديدگاه علامه شعراني صحيفه مبين 1379 23 -
48 نسخ از ديدگاه ابوالفتوح رازي حوزه اصفهان 1379 2 -
49 سرگذشت حديث در دوره معاويه علوم حديث 1379 16 -
50 نگاهي به الفاظ عام قرآن و اسباب نزول آنها با تکيه بر آيات سوره دهر صحيفه مبين 1379 67 -
51 جمع قرآن از ديدگاه علامه شعراني حوزه اصفهان 1379 3 -
52 نگاهي به مقدمه كتاب اسرار آل محمد (ص) علوم حديث 1379 17 -
53 نسخ ازديدگاه علامه شعراني بينات 1378 21 -
54 شيوه تفسير معتزله صحيفه مبين 1378 18 -
55 الميزان وقصص پيامبران صحيفه مبين 1378 19 -
56 اصفهان و فرزانه اي ديگر: محمد زمان محدث سمناني فرهنگ اصفهان 1378 12 -
57 ترجمه قرآن در برگردان تفسير الميزان بينات 1378 24 -
58 امام خميني وبازگشت به قرآن صحيفه مبين 1378 21 -
59 داستان هاي قرآن از نگاه امام خميني صحيفه مبين 1378 21 -
60 چهل حديث نويسي و حديث «الاربعين» علوم حديث 1378 14 -
61 نگاهي به اربعين امام خميني (ره) فرهنگ اصفهان 1378 14 -
62 قرآن ناطق و برگرداندن آيات بينات 1377 17 -
63 نافع بن عبدالرحمن قاري ممتاز اصفهان فرهنگ اصفهان 1377 7,8 -
64 رويكرد واقع بينانه در قرآن شناخت بينات 1377 20 -
65 تاملي در مقاله «دروغ پردازان در حوزه حديث اهل سنت» علوم حديث 1377 10 -
66 نامه رسيده دانشگاه انقلاب 1377 111 285-287
67 نگاهي اجمالي به قرآن پژوهي بينات 1375 10 -
68 نسخ از ديدگاه علامه طباطبايي صحيفه مبين 1374 4 -
69 البيان و جمع قرآن بينات - 26 -
70 ابن شهرآشوب مازندراني تجلي ولايت مقالات برگزيده - - -
71 فعاليتها و ديدگاه هاي قراني استاد مطهري چكيده مقالات همايش جهاني حكمت مطهر - - -

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 کارآمدي جمهوري اسلامي ايران در زمينۀ ترچمۀ قرآن همايش بين المللي ظرفيت انقلاب اسلامي،کارآمدي و کارنامۀ جمهوري اسلامي ايران تهران 1397
2 بررسي ديدگاه شهيد مطهري درباره تساهل و رواداري نخستين همايش ملي تسامح و مدارا در فرهنگ ايران و اسلام دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
3 رابطه حقوق و فقه نخستين همايش ملي فلسفۀ حقوق با تأکيد بر فلسفۀ حقوق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامهرمز 1391

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 سيماي حديث در آيينه كلام امام خميني (ره) مجری - درون دانشگاهی
2 پژوهش هاي قرآني در آثار علامه شعراني مجری - درون دانشگاهی
3 پژوهش هاي قرآني – حديثي در آثار شهيد مطهري مجری - درون دانشگاهی
4 پژوهش هاي حديثي ملا صالح مازندراني در شرح اصول كافي مجری - درون دانشگاهی
5 پژوهش هاي حديثي علامه مجلسي مجری - درون دانشگاهی
6 پژوهش هاي قرآني در آثار فيض كاشاني مجری - درون دانشگاهی
7 پژوهش هاي حديثي در آثار فيض كاشاني مجری - درون دانشگاهی
8 پژوهش هاي حديثي ملاصدرا در شرح اصول کافي مجری - درون دانشگاهی
9 پژوهش هاي حديثي علامه شعراني مجری - درون دانشگاهی
10 پژوهش هاي حديثي علامه طباطبايي مجری - درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 ترجمه قرآن 1398 انتشارات کوير
2 پژوهش هاي قرآني 1397 انتشارات کوير
3 پژوهش هاي فقهي 1397 انتشارات کوير
4 پژوهش هاي تاريخي و حديثي 1397 انتشارات کوير
5 نقد و نظر 1397 انتشارات کوير
6 آشنايي با صرف و نحو عربي تالیف 1395 دانشگاه آژاد اسلامي واحد نجف آباد
7 علامه مجلسي و پژوهشهاي حديثي تالیف 1395 جام جوان و مارينا
8 سيري در انديشه هاي قرآني شهيد مطهري (ره) تالیف 1395 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
9 درآمدي بر پژوهشهاي حديثي در آثار امام خميني (ره) تالیف 1395 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
10 گنج مطهر (سيري در آثار شهيد مطهري) تالیف 1395 جام جوان و مارينا
11 پژوهشهاي قرآني در آثار علامه شعراني تالیف 1395 جام جوان و مارينا
12 پژوهش هاي ادبي در آثار شهيد مطهري 1395 جام جوان
13 درآمدي بر حديث پژوهي(چاپ دوم) تالیف 1395 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
14 ملاصالح مازندراني تالیف 1394 نشر رسانش نوين
15 علوم قرآن در تفسير الميزان(چاپ دوم) تالیف 1394 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
16 البلاغه الواضحه ترجمه 1390 اقيانوس معرفت
17 پژوهشي در علم الحديث تالیف 1377 انتشارات گويا
18 النصوص المختاره، گزيده متون اسلامي تالیف 1378 انتشارات مهر قائم
19 نسخ و بداء در قرآن تالیف 1377 انتشارات مهر فائم
20 پژوهشهاي حديثي در آثار استاد شهيد مرتضي مطهري تالیف 1384 انتشارات مهر قائم
21 صرف و نحو کاربردي تالیف 1382 مهر قائم
22 زندگي نامه شهيد مطهري تالیف 1390 موسسه انتشاراتي امام عصر (عج)
23 نقش تربيتي نماز از ديدگاه شهيد مطهري تالیف 1390 موسسه انتشاراتي امام عصر (عج)
24 گنجينه حکمت تالیف 1392 انتشارات امام عصر (عج)
25 علوم قرآن در تفسير الميزان تالیف 1385 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
26 درآمدي بر حديث پژوهي تالیف 1385 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
27 ترجمه النصوص المختاره گزيده متون اسلامي ترجمه 1377 نشر خرّم
28 صرف و نحو کاربردي تالیف 1379 انتشارات مهر قائم

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 بخش دانشگاهي هجدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن کريم تقديرنامه و جايزۀ نقدي(به خاطر تأليف کتاب) 1389
2 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد لوح تقدير و جايزۀ نقدي 1389
3 هشتمين جشنوارۀ حکمت مطهر دانشگاهيان لوح تقدير و جايزۀ نقدي(به خاطر تأليف کتاب) 1392
4 جشنوارۀ شيخ طبرسي(سازمان مرکزي دانشگاه آزاداسلامي لوح تقدير و جايزۀ نقدي(به خاطر نگارش مقاله) 1395
5 معاونت پژوهش و فن آوري دانشگاه آزاد اسلامي پژوهشگر برتر قرآني در ششمين جشنوارۀ فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي 1397

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مديرگروه الهيات 1372
2 مديرگروه معارف اسلامي (همزمان) 1375
3 رئيس دانشکده تحصيلات تکميلي 1380
4 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه (معاونت پژوهشي) 1382
5 مديرگروه الهيات 1384
6 مدير گروه حقوق 1386
7 رئيس دانشکده حقوق و الهيات 1388
8 عضو شوراي پژوهشي دانشکده الهيات 1389
9 عضو حقيقي کميته فرهنگي هيئت جذب استان 1391