چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : احمد
نام خانوادگی : کامرانی فر
پست الکترونیک : kamranifar43@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی تاريخ اصفهان ايران 1371
کارشناسی ارشد تاريخ تبريز ايران 1374
دکتری تاريخ شهيد بهشتي ايران 1382


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 تاريخ اروپا كارشناسي و كارشناسي ارشد
2 مناسابات خارجي در ايران باستان دكتراي تخصصي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 تاريخ اروپا
2 تاريخ صفويه


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 بازخواني فتح يمن توسط وهرز در پرتو نظريه هاي جامعه شناسي جنگ مطالعات تاريخ اسلام 1397 10-37 25-43
2 بررسي شکست ساسانيان در جنگ ذوقار با تکيه بر نظريه‌هاي جامعهشناسي جنگ فصلنامه پژوهشهاي تاريخي 1396 9-2-3 116-105
3 نابساماني هاي اخلاقي در جامعه ايراني فصلنامه رهيافت تاريخي 1396 6-18 113-127
4 تحليلي بر تحول ذائقه ايراني از قهوه به چاي در عصر قاجار پژوهش نامه تاريخ 1396 13-49 117-136
5 بررسي تحليلي شورش حاکم ايالت قندهار در دوره شاه صفي اول پژوهش نامه خراسان بزرگ 1394 6-18 11-23
6 عقايد ديني رايج در دوره اشكانيان بر اساس آئين هاي هاي مرسوم فصلنامه مسكويه 1393 9-28 83-95
7 بررسي و تجزيه و تحليل ريشه هاي جنگ سرد journal of social issues 1392 - 16-24
8 بررسي سياست ديني پادشاهان اشكاني فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ 1392 8-28 75-96
9 بررسي نقش امپراتوري بيزانس در به قدرت رسيدن خسروپرويز پ‍ژوهش هاي تاريخي دانشگاه سيستان و بلوچستان 1390 9 171-194
10 نقش و عملکرد قهوه‌خانه‌‌هاي تهران در دوره قاجار تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا 1390 11 100-118
11 چگونگي پايان يافتن چيرگي استعمار پرتغال بر خليج‌فارس فصلنامه مصباح، نشريه علمي- تخصصي علوم انساني دانشگاه امام حسين(ع) 1376 21 49-66

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 چگونگي شکل گيري داعش،چالش ها و فرصت هاي بوجود آمده براي جمهوري اسلامي ايران چهارمين كنفرانس ملي ملي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم انساني و مطالعات مديريت شيراز 1397
2 تخليل و تبيين تاثير خانواده و محيط رشد در سياست تساهل ديني اردشير دوم هخامنشي نخستين همايش ملي تسامح و مدارا در فرهنگ ايران و اسلام دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1395
3 بررسي و مقايسه تساهل و تسامح ديني در دو حکومت اشکاني و ساساني نخستين همايش ملي تسامح ومدارا در فرهنگ ايران و اسلام دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1395
4 بررسي سياست دوگانه مدارا و سرکوب رضاخان با ايل قشقايي نخستين همايش ملي تسامح ومدارا در فرهنگ ايران و اسلام دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1395
5 بررسي تسامح و مدارا در خلق و خوي ايرانيان در دوره قاجار نخستين همايش ملي تسامح ومدارا در فرهنگ ايران و اسلام دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1395

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 عضو هئيت علمي 1377