چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سید علیرضا
نام خانوادگی : ابطحی
پست الکترونیک : abtahi1342@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی تاريخ تهران ايران 1368
کارشناسی ارشد تاريخ پژوهشگاه علوم انساني ايران 1371
دکتری تاريخ تربيت مدرس ايران 1379


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 تاريخ معاصر کارشناسي و دکترا
2 تاريخ نفت در ايران و خاورميانه کارشناسي
3 انديشه سياسي کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکترا
4 آشنايي با متون و اسناد کارشناسي ارشد و دکتري
5 تاريخ اسلام در شمال آفريقا دکتري
6 تاريخ علم در اسلام کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 تاريخ ايران در دوره قاجار و پهلوي
2 انديشه سياسي
3 آشنايي با متون و اسناد
4 تاريخ نفت در ايران و خاورميانه در دوره معاصر


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 انجمن ولايتي اصفهان Encyclopædia Iranica 2004 3 1-4
2 بررسي جنسيت و پايگاه اجتماعي نويسندگان در نشريه عالم نسوان فصلنامه تاريخ اسلام و ايران 1397 28-37 57-81
3 بررسي چگونگي ايجاد معارف نوين در بلوچستان و سير عملکرد آن در دوره پهلوي اول پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام 1397 22 175-198
4 بررسي نقش صنعت نفت بر ساختار اجتماعي (مورد مطالعه: آبادان 1312- 1280ش) فصلنامه علمي- پژوهشي علوم اجتماعي 1396 11-2- 66-37
5 حاجي‌هاشم‌خان لُنباني لوطي يا لومپن؟ و بررسي چرايي شورش او (1239تا1240ق/1823تا1824م) مجله علمي پژوهشي پژوهش هاي تاريخي 1396 35-9- 151-169
6 فرآيند تغيير و تحول ساختار فرمانروايي در دوره سلجوقيان بزرگ دو فصلنامه علمي- تخصصي تاريخ ايران اسلامي 1396 3-1 123-137
7 مناسبات زيديه و اماميه در دوره آل کيا پژوهش هاي اعتقادي کلامي 1396 ويژه- 37-66
8 تسامح و تساهل امام رضا(ع) با قيام هاي شيعي تا (201ه) مجله پژوهش‌هاي اعتقادي ـ کلامي 1396 7-1 7-36
9 بررسي تحولات آموزشي و فرهنگي مازندران در دوره پهلوي اول با شوروي فصلنامه پژوهشنامه تاريخ 1395 11-42 31-56
10 جايگاه پيشکش ها در در آمدهاي روزگار ناصري بر پايه ي اسناد سخن تاريخ 1395 10-23 33-60
11 سير تحول نساجي در دوره ي قاجار با تأکيد بر نقش يزد مجله پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام 1394 16 1-20
12 مناسبات شيعه و معتزله در قرن چهارم هجري مجله اديان و عرفان 1394 48-1 121-138
13 سير تحول نساجي در دوره ي قاجار با تأکيد بر نقش يزد فصلنامه پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام 1394 16 1-20
14 بررسي تطبيقي ساختار شهر نشيني در ايالت کارمانيا و ايران شهرهاي ، باستان GAIA - ATHENS 1393 25 510-517
15 دانش سياسي امام علي (ع ) ومقايسه ان با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامي 1393 3 109-127
16 قيام 15 خرداد و اصفهان مبدا نهضت 1392 1 263
17 عملکرد مدارس جامعه تعليمات اسلامي در شهر اصفهان فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ 1392 18 141
18 بررسي جايگاه وکاربرد نفت در ايران باستان مجله مطالعات ايراني 1392 12 23-42
19 گذري اجمالي بر عملکرد تقي فداکار عضو اتحاديه کارگري حذب توده در اصفهان 1320- 1332 پژوهش نامه تاريخ 1392 8-31 17تا41
20 تکيه دولت و کاربردهاي آن سخن تاريخ 1390 5 63-81
21 نساجي ونساجان يزدي درعصرصفوي دو فصلنامه مسكويه 1390 19 131-167
22 بختياري ها و نفت ولات - فصلنامه فرهنگي اجتماعي قوم بختياري 1385 2 44-54
23 بختياري ها و نفت اولين گام ها 1900-1905م/1319-1323ق فصلنامه تاريخ معاصر ايران 1380 19 119-140
24 ظل السلطان حاکم اصفهان و واقعه رزي برپايه اسناد ونامه هاي تاريخي فصلنامه فرهنگ اصفهان 1379 17 107-117

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بررسي و مقايسه شيوه تاريخ نگاري اعتماد السلطنه و اعتضاد السلطنه سومين کنگره تاريخ دانان ايران، تاريخ نگاري نوين در ايران (از عصر ناصري تا انقلاب اسلامي) دانشگاه الزهرا 1394
2 شخصيت علمي شهيد مدرس همايش بزرگداشت شهيد مدرس دانشگاه ازاداسلامي واحد اردستان 1384
3 کشف نفت وتاثير ان در افزايش نفوذ انگلستان درسواحل شمالي خليج فارس همايش بين المللي خليج فارس در گستره تاريخ دانشگاه اصفهان 1384
4 نگاهي اجمالي به روابط شهيد حاج اقا نورالله ثقه الاسلام وشهيد سيد حسن مدرس همايش تبيين ارا وبزرگذاشت هشتادمبن سالگرد نهضت ايت الله حاج اقا نورالله اصفهاني اصفعان 1384
5 نگاهي به سيراف در قرن چهارم و پنجم کنگره بين المللي سيراف بوشهر 1384

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 اصفهان از نگاه اصفهان تالیف 1396 سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان
2 نفت و بختياري ها تالیف 1384 موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه 1387