امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام :
نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :


 2- اطلاعات تحصیلی 
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک


 3- سوابق آموزشی 
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
ردیف زمینه های تحقیقاتی


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
امكان خواندن اطلاعات از جداول ميسر نيست
ردیف شرح تاریخ