چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : محسن
نام خانوادگی : شكرچي زاده
پست الکترونیک : mohsen.shekarchi@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ايران 1374
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه تهران ايران 1380
دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه شهيد مطهري ايران 1391


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 حقوق جزاي عمومي1 -
2 حقوق جزاي عمومي 2 ليسانس
3 جزاي عمومي 3 ليسانس
4 جرمشناسي ليسانس
5 سياست جنايي دکتري
6 آيين دادرسي كيفري1 ليسانس
7 آيين دادرسي كيفري 2 ليسانس
8 حقوق کيفري اقتصادي كارشناسي ارشد
9 حقوق جزاي اختصاصي 1 ليسانس
10 حقوق جزاي اختصاصي 2 ليسانس
11 حقوق جزاي اختصاصي 2 دکتري
12 حقوق جزاي اختصاصي 2 کارشناسي ارشد
13 بزهكاري اطفال1 ليسانس
14 جامعه شناسي جنايي کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 حقوق كيفري
2 آيين دادرسي كيفري
3 سياست جنايي
4 جرمشناسي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Legal Access of Accused and Grievant to the Judicial Record and its Information: A Comparative Study under Iran and France Law International Journal of Humanities and Social Sciences - IJHS, 2017 2-4 1-13
2 Humanitarian Protection of Women in Armed Conflicts Mediterranean Journal of Social Sciences 2015 6 40-49
3 Self-Inflicted Death in Criminal Law of Iran Mediterranean Journal of Social Sciences 2015 6 194-200
4 استقلال در سببيت انکار ضروري دين و نقش علم در تحقق ارتداد نشريه فقه و مباني حقوق اسلامي 1397 51-1 ۷ -۲۶
5 ارکـان جرايـم تجـــاوز به اراضـي ملـي در پرتـو آموزه هاي جرم شناسي حقوقي مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي 1397 48-2 473-494
6 موانع حقوقي مقابله با فساد مالياتي فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري(دانشنامه حقوق و سياست) 1397 37 11-28
7 تاملي در فلسفه مجازات توهين کنندگان به مقدسات اسلام فصلنامه علمي ، پژوهشي فقه و مباني حقوق اسلامي 1397 11-2 11-28

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 مهريه در حقوق جزائي ايران و اسناد بين الملل حقوق بشر دومين کنفرانس بين اللملي پژوهشهاي ديني ، علوم اسلامي فقه و حقوق در ايران و جهان اسلام کرج 1398
2 بررسي رابطه يوگا با روانشناسي جنايي و روانشناسي مدرن اولين کنفرانس ملي دستاوردهاي پژوهشي در روانشناسي , علوم تربيتي و علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون 1396
3 علل جرم شناختي افزايش اعتياد در بين زنان و دختران ايراني چهارمين همايش ملي حقوق ارزيابي کارآمدي قانون در نظام جمهوري اسلامي ايران" ميبد 1396
4 پيامد هاي گرايش زنان ايراني به مصرف مواد مخدر و راه هاي پيشگيري چهارمين همايش ملي حقوق ارزيابي کارآمدي قانون در نظام جمهوري اسلامي ايران ميبد 1396
5 بررسي نقش مراقبه و تمرکز بر پيشگيري از ارتکاب جرم دومين همايش ملي حقوق و علوم جزا انجمن پژوهشهاي علوم اجتماعي ايران 1396
6 تحليل جرم شناختي بزهكاران يقه سفيد در نظام عدالت كيفري ايران سومين همايش ملي رويکردهاي کاربردي و پژوهشي در علوم انساني و مديريت قم 1394
7 تغذيه گامي در جهت پيشگيري از بزهکاري اطفال و نوجوانان اولين همايش ملي پيشگيري دانش مدار از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 1394
8 تاثير سبک زندگي سارقين در سنين مختلف بر سفر مجرمانه از سکونتگاه نخستين همايش ملي سبک زندگي، نظم و امنيت دانشگاه زنجان 1394
9 نظام الکترونيکي اثبات جرم در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 92 همايش ملي قانون آيين دادرسي کيفري سال 1392 در بوته نقد دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه 1394

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 همکار درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 آئين دادرسي کيفري انگلستان «قاعده اقتضاء تعقيب» تالیف 1394 انتشارات مجد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 سازمان سنجش آموزش کشور رتبه 17 کنکور کارشناسي(سراسري) 1370
2 کانون وکلاي دادگستري مرکز رتبه 7 آزمون ورودي کانون وکلاي دادگستري مرکز 1374
3 سازمان سنجش آموزش کشور رتبه 15 کنکور کارشناسي ارشد مجموعه حقوق 1377
4 کانون وکلاي دادگستري رتبه يکم آزمون اختبار کانون وکلاي مرکز 1378
5 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دبير همايش داخلي منشور حقوق شهروندي،چالش ها و راهکارها 1393
6 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد قائم مقام همايش ملي فقه پويا؛ رويکرد نوين در مسئوليت مدني 1394

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 معاون اموزشي 1391
2 مدير گروه حقوق 1392
3 رئيس دانشكده حقوق 1392
4 مسئول برگزاري سمينار علمي «حمايت حقوقي از نظام خانواده در حق 1393
5 عضو کارگروه تخصصي جذب دانشگاه 1394
6 قائم مقام همايش ملي فقه پويا؛ رويکرد نوين در مسئوليت مدني 1394
7 عضو کارگروه بررسي توانايي علمي در حوزه علوم انساني رشته حقوق 1395
8 عضو شوراي سياست گذاري نخستين گردهمايي دبيران کانون هاي خانه 1395
9 مدير گروه تخصصي مصاحبه آزمون دکتري حقوق خصوصي و حقوق جزا و ج 1396
10 عضو کارگروه تخصصي مصاحبه دکتري حقوق جزا و جرم شناسي سال 1396 1396
11 رئيس شوراي آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشکده حقوق ، الهيات و م 1396